" />
X
تبلیغات
زولا

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند
دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81
اصول طراحی آنتنهای حلقوی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

مقدمه

فصل اول

1- آنتن حلقوی ....................................................................................9

1-1- حلقۀ کوچک ............................................................................. 9

2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ..................................... 13

3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ...............................16

4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ...........................20

5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ........................................................... 21

6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت .......... 26

7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص .......................................... 30

8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ............................................................... 31

9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ................. 37

10-1- جدول فرمول های حلقه ............................................................. 39

11-1- آنتهای حلقوی مربعی ................................................................ 40

12-1- آنتهای حلقوی دایروی .............................................................. 53

13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ......................................... 61

فصل دوم

2- آنتهای حلقوی کوچک ................................................................... 65

1-2- دوگانگی ................................................................................. 66

2-2- آنتن حلقوی کوچک .................................................................. 71

فصل سوم

3- آنتهای یاگی یودا .......................................................................... 77

منابع و مأخذ ............................................................................91

اصول و تعاریف آنتنها

مقدمه :

از آغاز تمدن بشری مخابرات اهمیت اساسی را برای جوامع انسانها داشته است . در مراحل اولیه مخابرات توسط امواج صوتی از طریق صدا صورت می گرفت . با افزایش مسافات لازم برای مخابرات ابزارهای مختلفی مانند طبلها ، بوقها و غیره ارائه شدند .

برای مسافات طولانیتر روشها و وسائل ارتباطات بصری مانند پرچمهای خبری و علائم دودی در روز و آتش در شب به کار برده شدند .

البته ابزارهای مخابراتی نوری از قسمت مرئی طیف الکترومغناطیسی استفاده میکنند. تنها در تاریخ اخیر بشر است که طیف الکترومغناطیسی خارج از ناحیه مرئی برای ارتباطات راه دور از طریق امواج رادیوئی به کار برده شده است .

آنتن رادیوئی یک قطعه اساسی در هر سیستم رادیوئی می باشد . یک آنتن رادیوئی یک ابزاری است که امکان تشعشع یا دریافت امواج رادیوئی را فراهم می سازد .

به عبارت دیگر ، یک آنتن یک موج هدایت شده روی یک خط انتقال را به یک موج فضای آزاد در حالت ارسال و برعکس در حالت دریافت تبدیل می کند . بنابراین ، اطلاعات می تواند بدون هیچ گونه ساختار و وسیله واسطه ای بین نقاط و محلهای مختلف انتقال یابد .

فرکانسهای ممکن امواج الکترومغناطیسی حامل این اطلاعات طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهد .

باند فرکانسهای رادیوئی در ضمیمه ارائه شده اند . یکی از بزرگترین منابع انسان طیف الکترومغناطیسی است و آنتنها در استفاده از این منبع طبیعی نقش اساسی را ایفاء کرده اند . یک تاریخ مختصر تکنولوژی آنتنها بحثی از کاربردهای آنها ذیلاً ارائه می شود .

مبنای نظری آنتها بر معادلات ماکسول استوار است . "جیمز کلارک ماکسول" (1831 – 1879 ) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد مبنی بر اینکه نور و امواج الکترومغناطیسی پدیده های فیزیک یکسانی هستند .

همچنین پیش بینی کرد که نور و اختلالات الکترومغناطیسی را می توان بصورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه کرد .

فیزیکدان آلمانی "هاینریش هرتزگ" (1857 – 1897) در سال 1886 توانست صدق ادعاو پیش بینی ماکسول را مبنی بر اینکه کنشها و پدیده های الکترومغناطیسی می توانند در هوا منتشر شوند ، نشان دهد .

هرتز کشف کرد که اختلالات الکتریکی می توان توسط یک مدار ثانویه با ابعاد مناسب برای حالت تشدید و دارای یک شکاف هوا برای ایجاد جرقه آشکار کرد .

منبع اولیه اختلالات الکتریکی مورد بررسی هرتز شامل دو ورق هم صفحه بود که هر ورق با یک سیم به یک سیم پیچ القائی وصل می شد .

این اولین آنتن مشابه آنتن دو قطبی ورق خازنی مورد بحث در بخش 2-1 می باشد . هرتز آنتهای دو قطبی و حلقوی و نیز آنتهای انعکاسی سهموی استوانه ای نسبتاً پیچیده ای را دارای دو قطبیهائی در امتداد خط کانونی شان بعنوان تغذیه ساخت .

مهندس برق ایتالیایی "گوگلیلمو مارکونی" نیز یک استوانه سهموی میکروویو در طول موج 23 سانتیمتر را برای انتقال کد اولیه اش ساخت . ولی کارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موجهای بلندتر بود .

برای اولین مخابرات رادیوئی در ماورای اقیانوس اطلس در سال 1901 آنتن فرستنده شامل یک فرستنده جرقه ای بود که بین زمین و یک سیستم شامل 50 عدد سیم قائم متصل می شد .

سیم ها از هم باز شده و توسط یک سیم افقی متصل به دو دکل نگه داشته می شد . آنتن گیرنده توسط بالونهائی آویزان می شدند . مارکونی اهمیت مرتفع کردن آنتها را در این فرکانسهای پائین در حدود 60 کیلوهرتز درک می کرد .

فیزیکدان روسی " الکساندر پوپوف " (1859 – 1905) نیز اهمیت کشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یک سال قبل از مارکونی شروع به کار و فعالیت در مورد روشهای دریافت آنها نمود .

شناخت اولیه دارایی ثابت مشهود

1- یک قلم دارایی ثابت زمانی به عنوان دارایی شناسایی می شود که :

الف) جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد،

ب) بهای تمام شده دارایی برای واحد تجاری، به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

2- دارایی هایی ثابت غالباً بخش عمده ای از دارایی هایی واحد تجاری را تشکیل می دهد و بنابراین در ارائه وضعیت مالی تجاری حائز اهمیت است. به علاوه، شناخت مخارج به عنوان دارایی یا هزینه، می تواند بر عملکرد مالی واحد تجاری تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

3- در تعیین این مطلب که آیا یک قلم دارایی ثابت واحد اولین معیار شناخت است، واحد تجاری باید بر مبنای شواهد موجود در زمان شناخت اولیه دارایی ثابت، میزان اطمینان مرتبط با جریان منافع اقتصادی آتی آن را ارزیابی کند. وجود اطمینان کافی در رابطه با ورود جریان منافع اقتصادی آتی به درون واحد تجاری نیازمند حصول اطمینان از دریافت مزایای آتی دارایی و قبول مخاطرات مربوطه توسطه واحد تجاری است. این اطمینان تنها زمانی حاصل می شود که مخاطرات و مزایای دارایی به واحد

تجاری منتقل شده باشد.

قبل از وقوع این امر، معامله تحصیل دارایی را معمولاً می توان بدون تحمل جریمه قابل ملاحظه باطل کرد و بنابراین دارایی شناسایی نمی شود.

حسابداری دارایی های ثابت مشهود

4- از آنجا که در معامله خرید دارایی، بهای تمام شده مشخص است، معیار دوم شناخت معمولاً به سادگی احراز می گردد. در مواقعی که دارایی توسط واحد تجاری ساخته می شود، بهای تمام شده ر می توان با مراجعه به مستندات معاملات با اشخاص خارج از واحد تجاری در زمینه تحصیل مواد اولیه، نیروی کار و سایر اقلام به کار رفته در فرآیند ساخت دارایی، به گونه ای اتکاپذیر اندازه گیری کرد.

5- تشخیص یک قلم دارایی ثابت به عنوان یک قلم جداگانه، مستلزم انجام قضاوت در اعمال معیارهای مندرج در تعریف دارایی ثابت ( بند 80 این بیانیه) به شرایط خاص یا گونه های مشخص واحد های تجاری است. تجمع اقلام جداگانه کم اهمیت مثل قالبها و ابزارها و اعمال معیارهای فوق نسبت به مجموع ارزش آنها ممکن است مناسب باشد.

اکثر قطعات یدکی و ابزار خدمانی معمولاً به عنوان موجودی کالا محسوب می گردد و در زمان مصرف به عنوان هزینه شناسایی می شود. با این حال، قطعات یدکی و تجهیزات دستی عمده در صورتی که انتظار رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده واحد تجاری واقع شود، به عنوان دارایی ثابت تلقی می گردد. به گونه ای مشابه، هرگاه قطعات یدکی و تجهیزات خدماتی را تنها بتوان در ارتباط با یک قلم خاص دارایی ثابت به کار گرفت و انتظار رود که استفاده از آنها به طور نامنظم صورت گیرد، این گونه اقلام را می توان به عنوان دارایی ثابت شناسایی کرده طی مدتی که از عمر مفید دارایی مربوطه تجاوز نکند، مستهلک کرد.

6- در شرایطی خاص، تخصیص کل مخارج مرتبط با یک دارایی به قطعات تشکیل دهنده آن و نگهداری حسابهای جداگانه برای هر یک از آنها، مناسب است. این حالت زمانی اتفاق می افتد که قطعات تشکیل دهنده آن دارایی دارای عمر مفید متفاوتی باشد یا منافعی که نصیب واحد تجاری می کند از الگوهای متفاوتی پیروی کند به گونه ای که مستلزم استفاده ار نرخها و روشهای استهلاک متفاوتی باشد. برای مثال، بدنه هواپیما و موتور آن در صورتی که دارای عمر مفید متفاوتی باشد باید به عنوان دارایی هایی جداگانه استهلاک پذیر تلقی شود.

7-دارایی هایی ثابت بعضاً ممکن است برای مقاصد زیست محیطی یا ایمنی تحصیل شود. تحصیل این گونه دارایی ها، اگر چه به طور مستقیم منافع اقتصادی آتی هیچ یک از اقلام مشخص دارایی های ثابت موجود را افزایش نمی دهد، ممکن است برای تحصیل منافع اقتصادی آتی سایر دارایی های واحد تجاری ضروری باشد. در این حالت، این گونه دارایی های ثابت واجد شرایط شناخت است زیرا، تحصیل آن واحد تجاری را قادر می سازد منافع اقتصادی آتی که از دارایی های مربوطه کسب می کند بیشتر از حالتی باشد که این گونه دارایی ها تحصیل نشده است. با این حال، این گونه دارایی ها تنها تا میزانی شناسایی می شود که مبلغ دفتری حاصله این دارایی و دارایی های مرتبط از کل مبلغ قابل بازیافت این دارایی و دارایی های مرتبط تجاوز نکند. برای مثال یک تولید کننده مواد شیمایی مکن است جهت رعایت مقررات حفاظت از محیط زیست، ملزم به نصب دستگاههای جدیدی برای تولید و ذخیره مواد شیمایی خطرناک شود. این گونه تأسیسات اضافی تا میزانی که قابل بازیافت باشد به عنوان دارایی شناسایی می شود، زیرا بدون وجود آنها واحد تجاری قادر به تولید و فروش موا شیمیایی نخواهد بود.

اندازه گیری دارایی ثابت مشهود به هنگام شناخت اولیه

8- یک قلم دارایی ثابت که حائز شرایط شناخت به عنوان یک دارایی باشد، به هنگام شناخت اولیه به بهای تمام شده اندازه گیری می شود.

اجزای بهای تمام شده

9- بهای تمام شده یک قلم دارایی ثابت متشکل از بهای خرید شامل عوارض گمرکی و مالیتهای غیر قابل استرداد خرید و هر گونه مخارج مرتبط مستقیمی است که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شود. برای محاسله بهای خرید، تخفیفات تجاری کسر می گردد. نمونه هایی از مخارج مرتبط مستقیم که در بهای خرید منظور می شود عبارتست از :

الف) مخارج آماده سازی محل نصب.

ب) مخارج حمل و نقل و جابجایی اولیه.

ج) مخارج نصب.

د) حق الزحمه های فنی از قبیل حق الزحمه مهندسین و معماران.

10- چنانچه ما به ازری یک قلم دارایی ثابت در مدتی بیش از شرایط معمول خرید اعتباری پرداخت شود، بهای تمام شده آن معادل بهای نقدی دارایی است. تفاوت بین بهای نقدی و کل مبلغ پرداختی طی دوره اعتبار به عنوان هزینه تأمین مالی شناسایی می شود، مگر آنکه این تفاوت تحت عوان حسابداری مخارج تأمین مالی به حساب دارایی منظور شود.

11- مخارج سربار اداری و عمومی در بهای تمام شده دارایی ثابت منظور نمی گردد، مگر آنکه این مخارج را بتوان به طور مستقیم با تحصیل یا رساندن آن به وضعیت قابل بهره برداری ارتباط داد. به گونه ای مشابه، مخارج راه اندازی و سایر مخارج قبل از مرحله تولید بخشی از بهای تمام شده ثابت محسوب نمی شود، مگر آنکه برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری ضرورت داشته باشد. زیانهای عملیاتی اولیه که قبل از رسیدن به سطح عملکرد برنامه ریزی شده دارایی واقع می گردد، به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:15 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

اصول پرورش کرم ابریشم

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید
دسته بندی کار و امور اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81
اصول پرورش کرم ابریشم

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهـرست مطالب

عنــوان صفحه

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه کرم ابریشم ................................................................................................................................................................................................................ 1

وضعیت ابریشم در ایران .................................................................................................................................................................................................. 2

چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران .......................................................................................................................................................... 4

برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران ..................................................................................................................................................... 5

مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران ............................................................................. 7

فصل دوم

توتستان ...................................................................................................................................................................................................................................................... 6

کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان ............................................................................................................................................................ 6

روشهای تولد نهال توت ...................................................................................................................................................................................................... 8

بذر کاری ................................................................................................................................................................................................................................................ 8

پیوند زنی ................................................................................................................................................................................................................................................... 9

خوابانیدن شاخه .............................................................................................................................................................................................................................. 10

قلم چوب نرم ....................................................................................................................................................................................................................................... 11

قلم چوب سخت ................................................................................................................................................................................................................................ 13

خزانه نهال ............................................................................................................................................................................................................................................... 13

انتخاب نهالهای توت و روش انتقال آن ........................................................................................................................................................... 14

ایجاد توتستان ....................................................................................................................................................................................................................................... 16

وضعیت هواشناسی ....................................................................................................................................................................................................................... 17

بررسی خاکشناسی ..................................................................................................................................................................................................................... 19

روش پیداکردن بیماریهای پوسیدگی و ریشه ........................................................................................................................................ 20

انتخاب نهال توت .......................................................................................................................................................................................................................... 20

فاصله درختان ..................................................................................................................................................................................................................................... 21

کاشت ............................................................................................................................................................................................................................................................. 21

روشهای داشت ، هرس و برداشت ......................................................................................................................................................................... 22

روش بهره برداری از توتستان ویژه کرم جوان .................................................................................................................................... 23

نحوه برداشت از توتستان برای کرم بالغ ...................................................................................................................................................... 26

نگهداری توتستان ........................................................................................................................................................................................................................ 27

فصل سوم

بررسی کرم ابریشم از نظر جانورشناسی و سیر تکامل آن .................................................................................................... 28

لارو ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 28

مراحل رشد ............................................................................................................................................................................................................................................... 30

اندامهای درونی کرم ابریشم .......................................................................................................................................................................................... 31

اعضای گوارشی .............................................................................................................................................................................................................................. 31

دستگاه گردش خون .................................................................................................................................................................................................................... 31

دستگاه دفع کرم ابریشم ......................................................................................................................................................................................................... 32

دستگاه تنفس ....................................................................................................................................................................................................................................... 33

دستگاه عصبی ...................................................................................................................................................................................................................................... 33

دستگاه تولید مثل ............................................................................................................................................................................................................................... 34

غده های ابریشم .............................................................................................................................................................................................................................. 35

فصل چهارم

کرم ابریشم

تخم کرم ابریشم ........................................................................................................................................................................................................................... 37

تعیین جنس ........................................................................................................................................................................................................................................... 37

تولید تخم ............................................................................................................................................................................................................................................... 39

نگهداری و به کاربردن تخم کرم ابریشم ........................................................................................................................................................ 41

تفریخ مصنوعی تخم کرم ابریشم ............................................................................................................................................................................. 42

روش اجرایی تفریخ تخم ......................................................................................................................................................................................................... 44

فصل پنجم

پرورش کرم ابریشم

مشخصات کرم ابریشم .......................................................................................................................................................................................................... 45

فصل پرورش .......................................................................................................................................................................................................................................... 49

آماده سازی پرورش ..................................................................................................................................................................................................................... 49

انتخاب واریته کرم ابریشم ................................................................................................................................................................................................ 50

ضد عفونی ................................................................................................................................................................................................................................................. 50

آغاز پرورش ........................................................................................................................................................................................................................................... 52

پرورش کرم جوان .......................................................................................................................................................................................................................... 53

پرورش کرم بالغ ............................................................................................................................................................................................................................... 56

پیله رفتن لارو ............................................................................................................................................................................................................................................ 57

برداشت پیله و حمل آن ................................................................................................................................................................................................................ 61

خشک کردن پیله .......................................................................................................................................................................................................................... 63

فصل ششم

بیماری های کرم ابریشم

بیماریهای های قارچی ............................................................................................................................................................................................................ 67

بیماریهای فلاشری ........................................................................................................................................................................................................................ 70

بیماریهای پیرین ................................................................................................................................................................................................................................ 71

آفات کرم ابریشم .......................................................................................................................................................................................................................... 72

منابع ................................................................................................................................................................................................................................................................. 74

تاریخچه کرم ابریشم

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید.

در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از کشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی کردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حکومت چین برای کسانی که می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از کشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین کرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها کشور تولید کننده ابریشم در جهان بود.

استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این کالا آن چنان مورد توجه واقع گردید که برای تجارت آن جاده ای ساخته شد که یازده هزار کیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می کرد. این جاده از ترکستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد که شاخه ای از آن به ترکیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینکه کاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.

در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می کردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین که به ازدواج فرمانروای کشور ترکستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداکاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در ترکستان تقدیم همسرش کرد.

و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید کننده ابریشم در جهان است.

هندوستان دو مین کشور تولید کننده ابریشم بوده و ژاپن سومین کشور تولید کننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نیز زمانی از تولید کنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا کرد که ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا کردن راههای مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و کشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش کرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از کشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.

وضعیت ابریشم در ایران

تولید ابریشم ایران در حال حاضر 400 تن در سال است طبق مدارک موجود میزان ابریشم تولیدی در گذشته در حدود 3000 تن در سال بوده حتی زمانی از ایران تخم نوغان جهت پرورش به کشورهای خارج بویژه اروپا صادر می شده است.

در نگرش تاریخی به این رشته از کشاورزی وضعیت اولین اشاره در متون تاریخی مربوط به تولید ابریشم در مازندران است. در ضمن مارکوپولو نیز در سفرنامه خود به تولید فراوان ابریشم در طبرستان (مازندران) اشاره کرده است.

آنچه مسلم است در گذشته ایران یکی از کشورهای مهم تولید کننده و به ویژه در شهرهای طبرستان ، خاوران ری و حتی زابلستان تولید ابریشم رواج قابل توجهی داشته است . این وضعیت در زمان صفویه نیز به اوج شکوفایی خود رسیده بود.

متأسفانه دو اتفاق مهم صنعت پرورش کرم ابریشم را در دنیا مختل ساخت ، مسلماً تولید ابریشم ایران نیز از آن بی تأثیر نبود.

واقعه مهم نخست اپیدمی بیماری پبرین در فرانسه بود که همانند بیماری نیوکاسل طیور ، پرورش این کرم را در سطح بسیار گسترده ای از جهان در معرض نابودی قرار داد. بنا براین با سعی و تلاش دانشمند ارزنده فرانسوی « لویی پاستور » که عامل این بیماری را در سال 1870 شناسایی و راه پیشگیری از آن را به دنیا اعلام کرد بدون شک این صنعت با نابودی کامل روبرو می شد.

اتفاق دوم که در تاریخ حیات پرورش این کرم دخالت عمده ای دارد توفیق فردی به نام شاردونه در ساخت الیافی از مواد شیمیایی بود که شباهت بسیار زیادی به ابریشم داشت (در سال 1889 ) این کشف رکود عجیبی در بازار تجارت ابریشم جهان بوجود آورد.

با وجود این رویداد تولید ابریشم در ایران حتی در این دوره نیز رونق قابل توجهی داشته است چنانچه اگر دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ را مطالعه کنیم خواهیم دید که از رونق کرم ابریشم در ایران ، طی این سالها سخن به میان آمده است در حقیقت در این سالها ابریشم کالای عمده تجارت ایران بوده و در تجارت خارجی ، این کشور را قادر می ساخته تا بهای بخش قابل توجهی از واردات خود را با در آمد آن بپردازد . میزان تولید این محصول در سال 1343 در اوج خود بوده ولی از آن به بعد دچار آفت گشته و در نتیجه تغییر کیفیت ، قیمت آن نیز تنزل یافته است .

در سال های گذشته جهت احیای امر نوغان داری ، تشکیلات مستقلی به نام شرکت نوغان به وجود آمد و بدنبال آن کارخانه حریر بافی چالوس تاسیس گردید . متاسفانه پس از شروع کار کارخانه تولید ابریشم بر خلاف انتظار پایین آمد ، زیرا شرکت نوغان برای جبران هزینه های فراوان کارخانه مجبور به پایین آوردن نرخ خرید اجباری پیله بود . در طی این سالها بالاترین رقم تولید مربوط به سال 1351 بوده یعنی 111 تن پیله بوده است .

پس از انقلاب اقداماتی در جهت احیای این رشته از کشاورزی و صنعت به عمل آمده از جمله آن اقدامات تشکیل شرکت سهامی مطالعات و تحقیقات پرورش کرم ابریشم بود این شرکت عملاً کار خود را از سال 1359 شروع کرده است . وظیفه این شرکت تهیه و توزیع تخم نوغان تهیه و توزیع نهال توت ، خرید پیله بر اساس قیمت های تعیین شده بود . کارخانه هایی که در حال حاضر در امر ابریشم کشی کشور فعالیت دارند ، عبارتند از کارخانه صنایع ابریشم گیلان در صومعه سرا ، کارخانه صنایع ابریشم طوس در مشهد و کارخانه پیله و ابریشم شمال

چگونگی پرورش کرم ابریشم در ایران

همان طور که در مبحث تاریخچه این صنعت در گذشته اشاره شده ، تولید ابریشم از زمان های خیلی دور در ایران رایج بوده و بخش مهمی از صادرات کشور را در آن زمان تشکیل می داده است .

در حال حاضر پرورش کرم ابریشم در استانهای گیلان و مازندران ، خراسان، آذربایجان، اصفهان، یزد و کرمانشاه رایج است . در استان گیلان که 80% تولید کشور را بر عهده دارد پرورش این کرم در اردیبهشت و در سایر استانها در فروردین ماه زمانی که توت پنج برگ می شود انجام می گیرد.

چنانچه برای کرم ابریشم شرایط پرورش مطلوبی ایجاد گردد و برگ توت هم مهیا باشد می توان هر موقع از سال به امر پرورش کرم پرداخت .

بهترین فصل برای کرم ابریشم فصل بهار است که هوا مساعد بوده و برگ های توت هم ظریف و مغذی
می باشد . در فصول تابستان و پاییز از آن جهت که مواد سلولزی برگها بیشتر و مواد قابل هضم آنها کمتر است . غالباً پرورش کرم با سوء تغذیه و متعاقب آن با بروز بیماری های مختلف همراه می باشد . تغییرات جوی و هوا نیز در دو دوره تابستان و پاییز مؤثر بوده و ممکن است زمینه را برای فعالیت عوامل بیماریزای کرم ابریشم
فراهم نماید.

برخی مشکلات صنعت ابریشم در ایران

1- کیفیت نامطلوب محصول و پایین بودن بازدهی در اثر عوامل مختلف از جمله عدم رعایت موازین بهداشتی

2- عدم وجود ضوابط دقیق متکی بر اصول بهداشتی مخصوص جایگاه پرورش یا تلمبارها همانند سایر رشته های دامپروری ، در نتیجه عدم توجه کشاورزان به فضای برای هر جعبه تخم نوغان که این نکته می تواند الفبای پرورش باشد .

3- عدم آشنایی کافی کشاورزان با این رشته و نیز ناآگاهی آنها در امر کشت توت و تغذیه کرم

4- عدم توجه و دقت به امر تغذیه کرم

5- استفاده از روشها و وسایل سنتی در خفه و خشک کردن پیله و عدم دسترسی با کاربرد صحیح و مدرن

6- استفاده از وسایل سنتی و تبدیل پیله به ابریشم خام

7- بالا بودن هزینه های پرورش

8- پراکندگی یا نبودن مراکز مختلف سرویس دهی به ویژه در امر بهداشت

مراکز تهیه و توزیع ، تولید تخم نوغان تا مرحله ابریشم در ایران

مراکز فعلی تهیه تخم نوغان در کشور : رشت ، بندر انزلی ، تربت حیدریه ، نطنز

مراکز مهم تولید پیله : گیلان ، مازندران ، خراسان ، اصفهان، آذربایجان شرقی

مراکز ابریشم کشی : گیلان ، مازندران ، خراسان

مراکز تهیه ابریشم آماده : کاشان، مشهد، اصفهان

مراکز تولید فرآورده های ابریشمی : قم ، اصفهان، کاشان ، نایین ، مشهد، اسکو در آذربایجان شرقی .

توتستان

ا – کلیاتی راجع به درخت توت و توتستان

درخت توت متعلق به خانواده Moraceae است و بصورت وحشی در آسیا رشد می کند و گسترش و رویش آن از شمالی ترین نقاط تا مناطق گرمسیری آسیا ادامه دارد. درخت توت به چند گروه و نژاد تقسیم می شود که این طبقه بندی براساس نوع برگ ،گل و شاخه صورت می گیرد . در ژاپن بیش از هزار نوع توت کشت می شود که ده نوع بسیار عام است و بطور وسیعی کشت می شود در تایلند بیش از 50 نوع (واریته) توت وجود دارد که سه نوع آن بسیار فراوان کشت می شود . متأسفانه در ایران هیچگونه مطالعه جدی روی واریته های مختلف توت موجود در استانهای مختلف انجام نشده است.

شکل و فرم توتستان

برای رشد توتستان جوانه ها ، شاخه ها ، برگها و ریشه درخت توت هرکدام نقش مهمی ایفا می کنند.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:15 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده استاگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است اما آنچ
دسته بندی بورس و کالا
فرمت فایل doc
حجم فایل 262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

1

1-1- مقدمه

1

2-1- تعریف موضوع

2

3-1- اهمیت تحقیق

3

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع

3

5-1- سوابق مربوط

4

6-1- فرضیات تحقیق

5

7-1- قلمرو مکانی تحقیق

5

8-1- قلمرو زمانی تحقیق

5

9-1- روش تحقیق

5

10-1- ساختار تحقیق

5

فصل دوم

7

1-2- مقدمه

7

2-2- کلیات

7

3-2- بازار سرمایه در ایران

8

4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار

9

1- از دیدگاه کلان

9

2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس

9

3- از نظر سرمایه گذاران

9

5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات

10

6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی

11

7-2- هدفهای گزارشگری مالی

12

8-2- انتخاب نظریه سود

13

9-2- استدلال انتخاب نظریه سود

14

10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود

15

11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی

16

12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران

20

13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام

21

14-2- تحلیل سود

23

15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

24

16-2- قیمتها و سودها

24

17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل

24

18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند

25

19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت

26

فصل سوم

33

1-3- مقدمه

33

2-3- انواع روشهای تحقیق

34

3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی

35

4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق

35

1- تعیین هدف

35

2- جمع آوری داده ها

36

3- تجزیه و تحلیل داده ها

36

4- بیان یافته ها

36

5-3- فرضیات تحقیق

37

6-3- تئوری فرضیه تحقیق

38

7-3- جامعه آماری

38

8-3- نمونه و نمونه گیری

39

9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها

41

10-3- آماره تست فرضیات

43

11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)

44

12-3- محاسبه ضریب رگرسیون

44

فصل چهارم

46

1-4- مقدمه

46

2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها

46

3-4- ضریب تعیین

48

4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها

48

5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی

52

1- ضریب همبستگی

52

2- نتایج آزمون فرض

52

3- ضریب تعیین

54

4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون

54

فصل پنجم

57

1-5- خلاصه تحقیق

57

2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض

58

3-5- محدودیت های تحقیق

58

4-5- پیشنهادات

59

5-5- توصیه برای تحقیقات آتی

60

-1- مقدمه:

تکامل ساختارپولی ومالی اقتصادهایی که عصر انقلاب صنعتی را پشت سرگذاشته اند و درروایتی خود در این شکل بخشیدن به این تحول چنان دست داشته اند که امروز آنها را کشورهای صنعتی می نامیم ، با توجه به نیازها یی بوده که در جریان تغییر شکل این اقتصادها پدید آمده است.اگرچه بسیاری ازاین ساختارها ، به صورت اولیه ، در اغلب کشورهای جهان وجود داشته است . اما آنچه شکل امروزی این ساختارها را ایجاد کرده مسیری است که اقتصادهای توسعه یافته در جریان گذر از شکلی ساده به شکلی پیچیده و پیشتاز، آن را پیموده اند.

بطور خلاصه بورس اوراق بهادار وظیفه دارد بازاری برای خرید و فروش انواع سهام و اوراق بهادار پدید آورد تا واحدهای خصوصی و دولت بتوانند سرمایه لازم را از این طریق و با استفاده ازمنابع مصرف نشده عموم فراهم آورند. چنین بازاری باید به صورت رقابت کامل عمل کند و از درجه تخصص بالایی برخوردار باشد .

ازعمده ترین استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سهامی دربورس ، سرمایه گذاران بالقوه در سهام شرکتها میباشند ، به دست آوردن اطلاعات کافی جهت استفاده کنندگان فوق معمولا از کانال بورس اوراق بهادار انجام میشود. تصمیم گیری سرمایه گذاران بالقوه اساسا به خرید سهام شرکت مربوط می شود و این تصمیمات ممکن است بر مبنای عوامل زیر باشد:

1- سود سهامی که سرمـایـه گذاران در آینده دریافت خواهند نمود کی، به چه میزان ، و به چه نحوی خواهد بود، به عبارت دیگر، سود سهام مزبور در چه تاریخی و به چه مبلغی به صورت نقد یا غیر نقد پرداخت خواهد شد

2- در زمان فروش ســهام خریداری شده ، حاصل ازفروش آن چه خواهد بود ؟ سود سهام ، توزیع پول نقد یا سایر داراییها بین سهامداران یک شرکت سهامی است.توزیع سود سهام، فراهم کننده بازده سرمایه گذاری سهامداران است. متداولترین نوع سود سهام برای سهام عادی ، توزیع به شکل نقدی ، غیرنقدی و سهمی می باشد.شرکتها زمانی سود نقدی توزیع میکنند که سود تحصیل شده داشته باشند وهمچنین وجوه نقد مورد نیاز برای توزیع سود نیز کافی باشد تا شرکت بتواند سود نقدی پرداخت نماید . از نظر تئوری تاثیر توزیع سود به شکل نقدی در قیمت سهام ، قیمت سهام باید به اندازه توزیع سود نقدی کاهش یابد . پرداخت سود سهام موجب کاهش داراییها و همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میگردد و ارزش شرکت به همان اندازه کاهش می یابد .

در این تحقیق سعی خواهد شد که از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین سود تقسیمی مصــوب مجمع شرکتهای پذیرفته شده در بازاربـــورس اوراق بهادار تهران و همچنین روابط بین سود تقسیمی پرداخت شده به سهامداران با قیمت سهام شرکتهای مزبور و همچنین به بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی پرداخته شود.

2-1- تعریف موضوع:

از نظر تئوریک ارتباط بین سود و قیمت سهام امری بدیهی می باشد و سرمایه گذاران به صورتی آشکار سود مورد گزارش شرکتها را مورد توجه قرار می دهند. شاید یکی از عوامل مهم تاثیرسود برقیمت سهام این باشد که سود پیش بینی شده و سود مورد گزارش به سهامداران کمک میکند تا بر آن اساس سود تقسیمی آینده را که یکی از فاکتورهای موثردرتعیین قیمت سهام می باشد پیش بینی کنند.

گاهی برخی از شرکتها که سود خود را با دیدگاهی بدبینانه پیش بینی می کنند ،که موجب افت ناگهانی قیمت سهام خود می شوند .

یکی از فرضیات کلی بیانیه حسابداری سال 1960،این است که گزارشات حسـابداری ، تـنها منبع اطلاعاتی شرکتها برای استفاده بازار می باشند و چون ایـن گزارشات ، تنها منبع اطلاعاتی هسـتند و مـدیران دارای انـعطاف و قدرت زیادی در انتخاب رویه حسابداری جهت محاسبه سود می باشند ، لذا مدیران میتوانند با انتخاب یک رویه خاص ، گزارشهای دلخواه خود را ارائه کرده و لذا بازار را گمراه کنند. مدیران می توانند با بیشتر نشان دادن سود ، باعث شوند، ارزش سهام شرکت ، بیش از واقع ارزیابی گردد . این فرض که گزارشهای حسـابداری تـنها مـنبع اطلاعاتی بازار می باشند منجر به اهمیت یافتن محاسبات سود حسابداری گردید . چون سود حسابداری به روشهای مختلف قابل محاسبه می باشد ، لذا به تنهایی برای سرمایه گذاری نمی توان به سودها تکیه کرد.

جهت بـررسی وجود ارتباط بین سـود سـهام و قیمت سـهام شرکتهای پذیرفته شـده در بـورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه میزان توجه سرمایه گذاران دربازار بورس اوراق بهادار تهران به سود گزارش شده اقدام به انجام این تحقیق نمودم

بطورخلاصه باید گفت مساله اصلی تحقیق این است که مشخص شود که آیا درارتباط با قیمت سهام خریداری شده سود نقدی وسود سهام نقشی دارد یا خیر.بعبارت دیگربحث اساسی این است که آیا افزایش سود نقدی وسود سهام منجر به افزایش در قیمت سهام و بر عکس،کاهش آن،منجر به کاهش قیمت سهام در بازار سرمایه خواهد شد ؟

3-1- اهمیت تحقیق :

اهمیت این تحقیق از دیدگاههای مختلف مورد توجه می باشد که مهمـترین این دیدگاهها عبارتند از :

1- از دیـدگـاه شرکتهای پذیرفته شده در بــورس اوراق بهادار تهران و سایر شرکتهای سهامی عام : شرکتها با اتخـاذ سیاستهای مخـتـلف تقسیم سود ، اعتبار شرکت و همــچنین ثـروت سهامداران را افزایش می دهند.ازطرف دیگر،شرکتها با اتخاذ سیاستهای توزیع سودمناسب ترین راه تامین مالی مورد نیاز خود را اتخاذ می کنند.

2- از دیدگاه سرمایه گذاران : سیاستهای مختلف تقسیم سود دارای اهمیت می بــاشـد . برخی از سهامداران به توزیع سود نقدی علاقه دارند بدلیل اینکه به وجه نقد نیاز دارندو برخـــی دیگر از سهامداران به عدم توزیع سود و یا توزیع سود سهمی و یا سایر مزایا (حق تقدم) تمایـــل دارند.سرمایه گذاران گروه دوم به سود سرمایه ای علاقه دارند و خواهان افزایش ارزش شرکت هستند .

3- سازمان بورس اوراق بهادار : به علت اینکه سازمان بورس اوراق بهادار در حال رشــد می باشــد این گـونه تـحـقـیـقـات در فعالتر کردن بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر اطلاع رسانی موثر می باشد.

4- به عنوان یک تحقیق نسـبتا جدیدی برای استـفاده دانشـجویان و سـرمایه گذاران : به علت آنکه این گونه منابع در داخل تقریبا کم می بـاشند جمع آوری و نوشتن این گونه موضوعات برای دانشجویان و استفاده سرمایه گذاران حائز اهمیت می باشد .

4-1- هدف و علت انتخاب موضوع :

وجود بازار بورس یکی از علائـم توسـعه اقتصادی و فـعـال بـودن آن موجب سـهولت تـامین مالی شرکتها ،هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولید و جلوگیری از راکد مـانـدن احتمالی سرمایه های کـوچـک و کـسب درامـد برای عموم سـایرمـزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود . از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری میگردد و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش می باشد . یکی ازراههای این افزایش،کسب بازده مـناسب از محل سرمایه گذاری و یکی از شقوق بازده ، سود حاصل ازسرمایه گذاری است. به عبارت دیگر یکی ازدلایل اصلی خرید اوراق بهادار کسب سود می بـاشد . یـکـی از دلایـل انـتـخاب ایـن مـوضوع، شناسایی رفتار قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است ، بطور آشکـاراهـمـیـت قابل توجهی دارد. چنانچه تغییر در قیمت سهام،فراهم کننده شواهدی درباره فوائد سود باشد، پس واضح است که تغییر بیشتر ، متضمن فوائد بیشتر خواهد بود ، لذا میزان فایده سود را میتوان از براورد ارتباط ما بین بازده سهام (قیمت) وسود استنتاج کرد . اگر سود، پیش بینی بـازده سـهام را تسهیل نماید ، حوزه ارتباط سود-بازده واقعی می تواند معیار با اهمیتی از فوائد سود باشد .

برای تعیین میزان و نوع ارتباط سودهر سهم (EPS) وسود نقدی هر سهم (DPS)با ارزش و قیمت اوراق بهادار، همچنین میزان توجه سرمایه گذاران به سـود و همـچـنین آشنایی بیشتر با بورس و ویژگیهای آن و ارائه کمکی ناچیز در شناساندن آن به دیگران ، موضوع کـنونی را بــه عنوان موضوع پایان نامه خود برگزیدم . در صورت وجود چنین ارتباطی ، میتـوان با اطلاع از وضعیت سودهای آتی شرکتها ، و در نتیجه پیش بینی رفتار قیمت سهام آنها ، اقدام به خرید و یا فروش سهام آنها نمود . به عبارت دیگر ، پیش بینی می گردد که در نتیجه وجود ارتـبـاط بـیـن قیمت و سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،می توان الگویی جهت انتخاب سهام ارائه داد. لذا هدف این پژوهش ، تحقیق در زمینه رابطه سود و قیمت سهام می باشد .

5-1- سوابق مربوط :

در زمینه بررسی ارتباط سود و قیمت سهام و تعیین محتوای اطلاعاتی سـود حسـابـداری ، تحقیقات متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که خـلاصـه ای از آنـها در فـصـل دوم ارائه گردیده است .

6-1- فرضـیات تحقیق :

فرضیه تحقیق با توجه به آنچه گفته شد به صورت زیر قابل ارائه می باشد :

" تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد"


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:14 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 142 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60
نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

عنوان پایان نامه: نقش مادردرتربیت فرزندان دردوران نوجوانی ( قرآن ، سنّت، علم)

کلیدواژه ها: تربیت – نوجوان – مادر- والدین - بلوغ

دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .

یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.

دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .

دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .

خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.

امید است دختران امروز که مادران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ یند وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده مادرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند . این تحقیق شامل سه بخش می باشد :

بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان

بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن

بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان

مقدّمه :

مسأله ی تربیت ومؤدّب بودن به آداب انسانی ، ازدیربازمورد توجّه بیداران بوده وروزگاروعصری را ازتوجّه به این واقعیّت مهم خالی نمی توان دید .

تربیت برای هرا نسانی به منزله ی روح برای بدن وجان برای جسم ا ست وخطّ حیات منهای مسائل عالی تربیتی وآداب وسنن انسانی خطّی تاریک ومیدانی ظلمانی وجادّه ای خطرناک می باشد . تنها سرمایه ی پرسود انسان ، ادب است وبدون این سرمایه ، انسان موجودی فاقد ارزش ومرده ای زنده نماا ست .

تربیت زیربنای حیات ، اساس فضیلت ، ریشه ی حقیقت ، نورراه ، فروغ جان ورهنمای انسان بسوی سعادت درهمه ی شئون زندگی است .

مادربه عنوان انسانی که ازهمان ابتدای خلقت فرزند، اورا همراه با خود دارد ودرهمه حال با اوست درکودکی ونوجوانی هم درکنارگل زندگی خویش است وبه راحتی می تواند با اعمال خود سعادت وشقاوت فرزندش را رقم بزند.

پس مهم است که مادران صالحی درجامعه باشند تا فرزندانی صالح وپاک به جامعه تحویل دهند ومدینه ی فاضله ای بوجودآید که امید وغایت همگان است .

این تحقیق شامل سه بخش می باشد :

1- بخش ا وّل: تربیت ونقش مادردرتربیت که شامل سه فصل می باشد ( تربیت ، مادرونقش اودرتربیت ، تربیت دینی وعاطفی نوجوان )

2- بخش دوّم: این بخش شامل سه فصل می باشد ( بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات دوران نوجوانی« ترسها ونگرانی ها ، دروغگویی، کمرویی و...» ودرمان آنها .

3- بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان . این بخش شامل چهارفصل می باشد ( خصوصیات والدین ، روا بط پدرومادروتأثیرآن برتربیت فرزندان، چگونگی رفتاربا نوجوان، راه های کم کردن مشکلات خانوادگی )


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:14 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

کارشناسی گروه برقطراحی و ساخت داستگاه ic tester

اغلب در ساخت و طراحی وسایل الکترونیکی نیاز داریم که آی سی های به کار رفته در مدارات الکترونیکی مورد نظر را تست کرده و از صحت یا خرابی آنها اطلاع دقیقی حاصل نماییم و احیانا در مورد خراب بودن آی سی ها پایه ی خراب شده آنها را بیابیم
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5986 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 140
کارشناسی  گروه برقطراحی و ساخت داستگاه ic tester

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست

فصل اول

مدارهای مجتمع

4

سطوح مجتمع سازی

5

داده های منطقی دیجیتال

6

مهمترین پارامترهای مورد ارزیابی در آی سی ها

7

منطق کوپلاژ امیتر( ECL)

13

فلز-اکسید-نیمه هادی(MOS)

14

منطق ترانزیستور-ترانزیستور(TTL)

15

مشخصه های اساسی TTL

16

انواع طبقات خروجی TTL

19

اطلاعات کلی درباره ی تراشه های CMOS

20

فصل دوم

المان های بکار رفته در مدار

24

LCD

24

کیبورد

33

رگولاتور

34

پتانسیوتر

35

ZIF SUCKET

35

خازن

35

ATMEGA32

35

شبیه سازی مدار

46

سخت افزار مدار

48

فصل سوم

نرم افزار

50

آشنایی با نرم افزار CodevisionAVR

50

یادآوری زبان برنامه نویسی C

51

Codevision و نحوه ی برنامه ریزی میکرو

52

طرز کار مدار

60

دستور if

60

دستورهای مربوط به LCD

60

قسمتی از برنامه ی مدار به صورت مختصر

63

گسترش مدار با استفاده از بافر 74ATB125

90

انواع IC TESTER

94

ضمیمه

98

منابع و ماخذ

مقدمه:

اغلب در ساخت و طراحی وسایل الکترونیکی نیاز داریم که آی سی های به کار رفته در مدارات الکترونیکی مورد نظر را تست کرده و از صحت یا خرابی آنها اطلاع دقیقی حاصل نماییم و احیانا در مورد خراب بودن آی سی ها پایه ی خراب شده آنها را بیابیم.

ساخت و طراحی وسیله ای که این عمل تست را انجام دهد ، هدف اصلی این پرو‍ژه می باشد. که در این پروژه یک سری از آی سی های خانواده CMOS سری 4000 و 74XX هست می شوند و از سالم یا خراب بودن پایه ها اطلاعات دقیقی را به استفاده کننده ارائه می نماید.

برای شروع کار با مدارهای مجتمع تا حد مورد نیاز آشنایی پیدا می کنیم.. در بخش سخت افزاری توضیحاتی در مورد المان های به کار رفته شده در این مدار داده شده است. در بخش نرم افزاری با یک زبان برنامه نویسی که بتواند اطلاعات را از طریق کیبورد به مدار ارسال کرده و بعد از دریافت و پردازش در آن زبان برنامه نویسی نتیجه را گزارش دهد ، آشنا می شویم.

با توجه به قابلیت های زبان برنامه نویسی C و نزدیکی این زبان به زبان ماشین ، قسمت نرم افزاری این پروژه را توسط این زبان انجام خواهیم داد.

ما با طراحی سیستم تست کننده ی آی سی در حقیقت قدم های مقدماتی و اصولی در جهت رسیدن به طراحی های پیچیده تر را برداشته ایم ، که با توجه به عملکرد سخت افزاری و نرم افزاری این پروژه به راحتی می توان آن را طبق طرح پیشنهادی تعمیم داده و برای تست کردن آی سی های دیگر به کار برد.

فصل اول

مدارهای مجتمع :

یک مدار مجتمع (IC) یک کریستال نیمه هادی از جنس سیلیکان است که به آن تراشه می گویند و حاوی اجزاء الکترونیکی در ساخت گیت های دیجیتال می باشد. انواع گیت ها در داخل تراشه به هم وصل می شوند تا مدار مورد نیاز ایجاد گردد. تراشه روی یک محفظه سرامیک یا پلاستیک نصب شده و اتصالات به پایه های بیرون ایجاد مدار مجتمع، متصل می گردند. تعداد پایه ها ممکن است از 14 در یک بسته کوچک IC تا چند هزار در یک بسته بزرگ تغییر کند. در روی هر IC یک شماره برای شناسایی چاپ می شود. سازندگان معمولاً کتابچه ها، کاتالوگ ها و سایت های اینترنتی حاوی توصیف ها و اطلاعات ICهایی که ساخته اند را در اختیار می گذارند.

سطوح مجتمع سازی :

IC های دیجیتال اغلب بر اساس پیچیدگی مدار درونی شان که به تعداد گیت های منطقی مرتبط است دسته بندی می شوند. تفکیک تراشه هایی که تنها چند یا چندصد و یا چندین هزار گیت دارند با ارجاع به بسته و دسته بندی آنها به وسایل مجتمع با فشردگی کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد صورت می گیرد.

مدارهای مجتمع با فشردگی کم (SSI) دارای چند گیت مستقل در بسته اند. ورودی ها و خروجی های گیت ها مستقیماً به پایه های بسته متصل می شوند. تعداد گیت ها معمولاً کمتر از 10 بوده و به وسیله پایه های موجود در IC محدود می گردند.

مدارهای مجتمع با فشردگی متوسط (MSI) دارای فشردگی بین 10 تا 1000 گیت در یک بسته دارند. این دسته از مدارات معمولاً اعمال دیجیتال خاصی را اجرا می کنند. توابع دیجیتال MSI با عناوین دیکدرها، جمع کننده ها و مولتی پلکسرها و ثبات ها و شمارنده ها مطرح شده اند.

مدارهای مجتمع با فشردگی زیاد (LSI) حاوی هزاران گیت در یک بسته می باشند. این دسته از مدارات، پردازنده ها، حافظه ها و مدارات منطقی برنامه پذیر را شامل می شوند.

مدارهای مجتمع با فشردگی خیلی زیاد (VLSI) صدها هزار گیت در یک بسته دارند. از جمله مثال ها می توان از آرایه های حافظه، تراشه میکرو کامپیوترهای پیچیده نام برد. به دلیل کوچکی و ارزانی، وسایل VLSI تکنولوژی طراحی سیستم کامپیوتر را متحول ساخته و به طراح قابلیت ساخت وسایلی را می دهد که قبلاً اقتصادی نبودند.

داده های منطقی دیجیتال :

داده های مجتمع دیجیتال نه تنها بر اساس پیچیدگی و عمل منطقی شان بلکه بر اساس تکنولوژی اصلی که به آن تعلق دارند نیز دسته بندی می گردند. تکنولوژی مدار به نام خانواده مدار منطقی خوانده می شود. هر خانواده منطقی دارای مدار الکترونیک مبنای خاص خود بوده و سایر توابع و پیچیده دیجیتال با استفاده از آنها ساخته می شوند. مدار مبنا در هر خانواده، گیت NAND ،NOR یا NOT است. قطعات الکترونیک بکار رفته در ساخت مدار مبنا معمولاً برای نام گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. به لحاظ تجاری انواع متفاوتی از خانواده های منطقی مدارات معرفی شده اند. انواع رایج آنها در زیر لیست شده اند.

TTL transistor – transistor logic

ECL emitter – coupled logic

MOS metal- oxide semiconductor

CMOS complementary metal- oxide semiconductor

TTL مدت مدیدی است که مورد استفاده بوده و به عنوان یک گیت استاندارد شناخته شده است. ECL در سیستم هایی که به سرعت بالا نیاز دارد ارجحیت دارد. MOS در مدارهایی که نیاز به چگالی بالایی دارند مورد استفاده است و CMOS در مواقعی که توان مصرفی باید کم باشد مورد توجه قرار گیرد. نظر به اینکه توان مصرفی کم در طراحی VLSI از اصول است، CMOS تبدیل به یک خانواده ی منطقی غالب شده است در حالی که از کاربرد خانواده های ECL , TTL به تدریج کاسته می شود.

خانواده های منطقی معمولاً با تحلیل مدار گیت مبنا در هر خانواده مقایسه می شوند.

مهمترین پارامترهای مورد ارزیابی و مقایسه در تشخیص انواع مختلف آی سی در زیر ذکر شده است :

1. گنجایش خروجی

2. گنجایش ورودی

3. توان مصرفی

4. تاخیر انتشار

5. حد پارازیت

6. فشار

گنجایش خروجی :

گنجایش خروجی یک گیت نشان دهنده تعداد بارهای استانداردی است که بدون تخریب عملکرد معمولی آن به خروجی گیت وصل شود. معمولاً بار استاندارد به عنوان جریان لازم به وسیله گیت بعدی از همان خانواده تعریف می گردد. گاهی اوقات جمله بار شدن به جای گنجایش خروجی به کار می رود. جمله فوق به این علت به کار رفته که خروجی یک گیت مقدار محدودی از جریان را تهیه می نماید و بیش از آن قادر به ادامه کار صحیح نمی باشد. در این حالت می گوییم خروجی فرابار شده است. معمولاً خروجی یک گیت به ورودی گیت دیگر وصل می شود. هر ورودی مقدار معینی جریان را از خروجی مصرف می کند در نتیجه هر اتصال اضافی به مقدار بار گیت منبع خواهد افزود. قوانین بار شدن حداکثر بار مجاز را برای خروجی هر گیت از یک خانواده تعریف می کنند. تجاوز از مقدار بار حداکثر ممکن است سبب آسیب دیدگی شود زیرا مدار قادر به تحویل توان تقاضا شده نمی باشد. گنجایش خروجی تعداد حداکثر ورودی هایی است که به یک خروجی قابل اتصال می باشد و با یک عدد بیان می شود.

گنجایش خروجی را با توجه به جریان موجود در خروجی یک گیت و مقدار جریان لازم برای ورودی محاسبه می کنند. خروجی یک گیت به یک یا چند ورودی گیت دیگر وصل شده است. این خروجی یک منبع جریان را برای همه ورودی های گیت های دیگر فراهم می نماید. هر ورودی برای انجام کار صحیح نیاز به یک جریان دارد. در این حالت جریان فروکشی از تمام ورودی های گیت ها به خروجی گیت منبع به وجود خواهد آمد. هر ورودی گیت جریان خود را فراهم می سازد. گنجایش خروجی یک گیت از نسبت کوچکتر / یا / محاسبه می شود (هر کدام که کوچکتر باشد). مثلاً گیت های TTL استانداردی دارای مقادیر زیر برای جریان ها هستند :

در این حالت هر دو نسبت، یک عدد را بدست می دهند.

بنابراین گنجایش خروجی TTL استاندارد 10 است. این بدان معنی است که خروجی یک گیت TTL را نمی توان به بیش از 10 ورودی از گیت های همان خانواده منطقی وصل کرد. در غیر این صورت گیت قادر نخواهد بود جریان لازم برای ورودی های متصل به خود تولید و یا فروکش کند.

گنجایش ورودی:

تعداد ورودی های موجود در یک گیت است.

توان مصرفی :

هر مدار الکترونیک برای کار به توان معینی نیاز دارد. توان مصرفی پارامتری است که بر حسب میلی وات (mW) بیان شده و مقدار توان لازم هر گیت را نشان می دهد. عددی که این پارامتر را نشان می دهد به معنی توان انتقال یافته از گیت دیگر نیست، بلکه به معنی توان منتقله از منبع تغذیه متصل به همان گیت است. یک مدار مجتمع با چهار گیت چهار برابر توانی را لازم دارد که یک گیت مصرف می کند.

توان مصرفی در هر گیت از ولتاژ تغذیه و جریان کشیده شده به وسیله مدار محاسبه می گردد. در واقع توان حاصلضرب است. جریان کشیده شده از منبع تغذیه به حالت منطقی گیت بستگی دارد. این جریان وقتی که خروجی گیت در سطح بالای ولتاژ است نامیده می شود. در سطح پایین ولتاژ، جریان، است. جریان متوسط برابر است با :

و برای محاسبه توان مصرفی به کار می رود :

مثلاً یک گیت TTL NAND از یک ولتاژ تغذیه استفاده می کند و جریان فروکش آن و است. متوسط جریان خواهد بود. توان متوسط مصرفی خواهد شد. مدار مجتمعی که دارای چهار گیت است جمعاً توان لازم دارد. در یک سیستم دیجیتال نوعی، تعداد قابل توجهی مدار مجتمع وجود دارد و توان مصرفی به وسیله هر آی سی باید مورد ملاحظه قرار گیرد. توان کل مصرفی در یک سیستم جمع کل توان های مصرفی در همه مدارهای مجتمع است.

تأخیر انتشار:

تأخیر انتشار یک گیت، متوسط تأخیر انتشار زمانی است که طی آن تغییر حالت سیگنال در ورودی، به خروجی منتقل می گردد. انتشار سیگنال ها از ورودی به خروجی یک گیت مدت زمان معینی طول می کشد. این فاصله زمانی همان تأخیر انتشار است. این زمان بر حسب نانو ثانیه محاسبه می شود. هر نانو ثانیه ثانیه است.

سیگنال ها حین انتقال از ورودی ها به خروجی های یک مدار دیجیتال، از یک سری گیت ها می گذرند. مجموع تأخیرهای انتشار از گیت ها برابر با کل تأخیر در مدار است. هنگامی که سرعت عمل اهمیت دارد، هر گیت باید تأخیر انتشار کوتاهی داشته و مدار دیجیتال هم باید حداقل تعداد گیت ها را بین ورودی و خروجی دارا باشد.

زمان تأخیر انتشار متوسط هر گیت با توجه به شکل موج های ورودی و خروجی، محاسبه می گردد. زمان تأخیر سیگنال بین ورودی و خروجی به هنگام تغییر خروجی از 1 به 0 را نامند. بطور مشابه وقتی خروجی از 0 به 1 می رود، تأخیر را خوانند. رسم بر این است که تا فاصله زمانی بین 50 درصد از تغییر حالت در ورودی و خروجی اندازه گیری شود. به طور کلی این دو تأخیر با یکدیگر برابر نیستند و هر دو با تغییر شرایط بار تغییر می کنند. زمان متوسط تأخیر انتشار به عنوان متوسط دو تأخیر در نظر گرفته می شود.


تاریخ ارسال: دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت 15:14 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 492 )
   1      2     3     4     5      ...      99   >>
صفحات