" />

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS در 103 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103
تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی مخابرات و پشتیبانی خطوط تلفن همراه GPRS در 103 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

فصل اول : ?
نظریة سلولی ?
تعریف انواع سلول : ?
ماکروسلها : ?
میکروسل ها : ?
میکروسل بیرونی : ?
میکروسل درونی : ?
سلول چتری : ?
نمونه هایی از سلول چتری ?
ناحیه ی تحت سرویس شبکه ی موبایل عمومی : ?
ناحیه ی تحت سرویس Gsm : ?
روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال : ?
FDMA : ?
TDMA : ?
CDMA : ?
فصل دوم : ?
سیستم GSM ?
مقدمه : ?
تجزیه و تحلیل معماری GSM :‌‌ ??
الف : ترمینال دستی : ??
ب ـ ترمینال قابل حمل : ??
ج ـ ترمینال قابل نصب روی خودرو : ??
سیستم ایستگاه پایه : base station ??
الف : BTS : ??
انجام امور مشترکین : ??
ساختار یک BTS : ??
الف : TRI ( مدار واسط فرستنده ـ گیرنده ی رادیویی ) ??
ب ـ TRX : ??
پ ـ BSC : کنترل کننده ایستگاه پایه : ??
وظایف آن شامل : ??
مدیریت شبکه رادیویی : ??
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده : ??
مدیریت شبکه انتقال : ??
مرکز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) : ??
Gateway : ??
ثبت کننده موقعیت اصلی ( HLR ) : ??
ثبت کننده موقعیت محلی ( VLR ) : ??
TMSI : ??
مرکز عملیاتی و نگهداری ( OMC ) : ??
مرکز صدور مجوز ( تشخیص هویت ) (AUC ) : ??
رجیستر شناسه تجهیزات ( EIR ) : ??
امکانات نرم افزاری OSS : ??
الف : مدیریت ساختاری : ??
ب ـ مدیریت خطا : ??
ج ـ مدیریت اجرایی : ??
باندهای فرکانسی در GSM : ??
کانال رادیویی : ??
Duplex Distance : ??
جداسازی کانال : ??
مدولاسیون انتقال : ??
مراحل برقراری ارتباط در GSM : ??
ارتباط MS ??
طریقه تماس با یک MS : ??
Handover :‌ ??
سلسله مراتب ایجاد یک تماس در شبکه GSM : ??
? ـ سخت ??
? ـ به هم پیوسته : ??
? ـ نرم : ??
الف : INTRA – BSS : ??
ب ـ inter – bss : ??
ج ـ inter – msc : ??
امنیت در شبکه GSM : ??
فصل سوم ??
ـ مقدمه : ??
روند کار طراحی سل : ??
پراکندگی جمعیت ??
محاسبه ظرفیت ترافیکی در هر سل : ??
حداکثر تعداد مکالمات ممکن در ساعت ??
جدول ارلانگ ??
واگذاری فرکانس و کانالهای منطقی : ??
نسبت کاربر به تداخل هم کانال و کانال مجاور : C/I , C/A ??
نسبت کاریز به تداخل هم کانال : Carrier To Interference Ratio C/I ??
نسبت کاریر به تداخل کانال مجاور : Carrier To Adgacent Ratio ??
الگوی استفاده مجدد از فرکانس : Freqrency Re – use Pattern ??
فصل چهارم : ??
ارتباط بی سیم ??
انتقال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال : ??
? ـ نرمال NB) ) ??
? ـ تصحیح فرکانسی : ??
? ـ هم زمانی : ??
? ـ کانال دسترسی : ??
? ـ ساختگی : ??
کانال در GSM : ??
الف : کانال تصحیح کننده فرکانس ( FCCH) : ??
ب ـ کانال هم زمان کننده (?CH) : ??
کانال مشترک cccH : ??
الف ـ کانال فراخوانی PCH : ??
ب ـ کانال دسترسی تصادفی : ??
ج ـ کانال اجازه دسترسی ( Agch ) : ??
کانال کنترل اختصاصی : ( DCCH) ??
الف : کانال اختصاصی مستقل ( SDCCH) : ??
ب ـ کانال اختصاصی وابسته کند ( SSCCH ) : ??
ج ـ کانال اختصاصی تصحیح فرکانسی ( FACCH) : ??
مشکلات انتقال : ??
عناصر اصلی مسیر رادیویی : ??
عناصر و پارامترهای مسیر رادیویی : ??
مدلهای اصلی انتشار سیار : ??
انتشار در فضای آزاد : ??
باز تابش با حذف جزئی : ??
مدلهای دیگر انتشار : ??
انتشار در محیطهای واقعی : ??
انتشار در محیطهای واقعی : ??
مشکلات انتقال : ??
از دست رفتن مسیر : ??
Fading : ??
? ـ از نوع طولانی و طبیعی : ??
? ـ از نوع چند مسیره : ??
تاخیر زمانی : ??
هم ترازی زمانی : ??
طرح هایی برای حل مشکلات انتقال : ??
WAVE CODER ( کد کننده موج )‌: ??
vocoder : ??
کدینگ کانال : ??
سطح دوم INTERLEAVING : ??
فصل پنجم ??
? ـ ? ـ نیازهای عمدهدر زمان استاندارد شدن GPRS عبارتند از : ??
معماری GPRS : ??
مدهای ایستگاه موبایل ??
packet data channel ( PDCH) : ??
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas ) ??
Home GSN ( HGSN ) ??
پکت های سر چشمه از موبایل ??
سرویسها ??
پروتکلهای GPRS ??
ساختار NS – PDU ??
ساختار BSSP – PDU ??
معماری پروتکل های GPRS ??
جزئیات کدینگ های مختلف بلوکهای رادیویی ??
مخابره دیتا در شبکه GPRS ??
مسیر یابی Mobile Originated Data ???
مسیرم دهی MOBILE terminated data به شبکه GPRS خانگی ???
مسیر یابی Mobile terminated data به شبکه ملاقات کننده GPRS ???
نتیجه گیری : ???

فصل اول :

نظریة سلولیبر اساس این نظریه ناحیه ای که می خواهد تحت پوشش شبکة موبایل قرار گیرد به نواحی جغرافیایی کوچکتر با شعاع 2 تا 50 کیلومتر تقسیم می شود در هر سلول سیستم ها فرستنده گیرنده پوشش رادیویی سلول را به عهده دارند . و کانالهای رادیویی با دامنة مختلف فرکانس در آن به مشترکش سرویس می دهند . فرستنده هایی که در سلولهای مجاور هم هستند از کانالهای فرکانس جداگانه استفاده می کنند تا از تداخل فرکانس جلوگیری شود اگر انرژی آنتن فرستنده و ارتفاع آن مناسب باشد می توان از کانالهای فرکانس در فاصله متناسب و دورتر بیشتر به سلول مورد نظر دوباره استفاده کرد تا در اثر فاصله و افت سیگنال شکل داخل پیش نیاید . از طرفی برای اینکه بتوان بیشترین دفعات از فرکانسهای مجدد استفاده کرد دو سلول هم کانال باید دارای کمترین فاصلة کمتر باشند پس مجموع فاصله 2 سلول هم کانال باید به گونه ای باشد که تداخل هم کانالی از یک آستانة بخار بیشتر شود . این آستانه 18db انتخاب شده است . چنانچه سرامیک در ناحیة یکی از سلولها افزایش یابد می توان سلول مورد نظر را به 2 یا چند سلول با توجه به نیاز ترافیکی تقسیم کرد را تا هر چه این تعداد بیشتر شود نیاز به زیر ساختهای بیشتری برای حمل کردن سیستم مطرح می گردد و هزینه بیشتر می شود در نتیجه پوشش سلولی نوعی فعالیت پویا و دینامیک محسوب می شو د که به گروهی از سلولهای مجاور که کلیة کانالهای سیستم را بر اساس ضوابط خاص به کار می برند و در تمام ناحیه تحت پوش تکرار می شوند کلاستر می گویند .

در طراحی سلول سلول 6 ضلعی در نظر گرفته می شود زیرا اگر با فرض اینکه 2 عدد BTS با آنتن های هم جهت داشته باشیم و برای هر مشترک دوایری به مرکز BTS ها در نظر بگیریم مجموعه نقاطی وجود دارند که قدرت سیگنال رسیده از دو BTS در آنجا یکسان است و با ادامة این کار به 6 ضلعی منتظم می رسیم .

البته در دیتای واقعی به علت وجود پستی و بلندی و موقعیت جغرافیایی مناطق و همچنین وجود موانع طبیعی و مصنوعی فراوان ( کوهها و ساختمانها ) داشتن 6 ضلعی های منتظم با ابعاد یکسان امکان پذیر نمی باشد . ماکزیمم شعاع سلولها 35 کیلومتر می باشد .

تعریف انواع سلول :

طرح و راه حل های مختلفی برای پوشش رادیویی در محیط های داخلی و خروجی و کانالهای خاص وجود دارد ؛ 2 نمونه از این طرح ها میکروسلها و مایکروسلها هستند .

ماکروسلها :

ماکروسلها معمولاً در یک توان خروجی بالاتر از میکروسل ها کار می کنند و پوشش فرکانس را برای هر دو ناحیة فضای آزاد و درون ساختمان فراهم می آورند . گروهی از ماکروسل ها فراهم می آورند می تواند در تمام جهات و یا در یک جهت خاص باشد در ماکروسل تمام جهتی انرژی رادیویی در همة جهت های افقی منتشر می شود . دره کروسل تمام جهتی یک آنتنژسیگنال رادیویی را در همة جهات نسبت به افقی منتشر می کند . این آنتن در ارتفاعی تقریباً بینی 15 تا 46 متر نصب می شود .میکروسل ها :

معمولاً در یک توان پایین تر از ماکروسل های کار می کنند و یک ناحة کوچک را مورد پوشش خود قرار می دهند را بی ناحیه حدود 25 درصد از یک ماکروسل می باشد . ظرفیت کانالهای یک میکروسل مرکز است از ماکروسل کمتر باشد اما ظرفیت کانال سیستم به کاربران مختلف است . میکروسل ها برای افزایش ظرفیت نواحی با ترافیک بالاتر به کار برده می شود میکروسلها هم خود انواع مختلفی دارند .

میکروسل بیرونی :

یک میکروسل بیرونی معمولاً دارای یک آتش است که در زیر یک سقف امواج به وسیلة ساختمانها و بناها محدود می شود ، شکل سلول از یک الگوی خیابانی پیروی می کند . یک میکروسل بیرونی ، بخشی از بزرگراهها ، خیابانها و کوچه ها و چهار راه ها تونلها و نواحی محدود به ساختمانهای مجاور را پوشش می دهد .
میکروسل درونی :

یک میکروسل درونی که بعضی وقتها میکروسل نامیده می شود به منظور پوشش دادن قسمتهای داخلی یک ساختمان مثل راهروهای طراحی می شود آنتن یک پیکول می تواند روی دیوار با سقف قرار گیرد .

سلول چتری :

ماکروسلها و میکروسلها با هم دیگر سلولی به نام سلول چتری به وجود می آورند یک سلول چتری پوشش برای یک قسمت و یا تمام قسمتهایی که در توسط دیگر سلولها پوشش داده می شود فراهم می آورد .


نمونه هایی از سلول چتری

همان طور که بعدها مشاهده می کنیم هر سلول توسط یک BS پوشش رادیویی داده می شود . هر سلول دارای یک شماره (CQI) می باشد . در هر سلول یک کانال رادیویی به منظور انتقال اطلاعات سیگنالینگ بین شبکه ی موبایل و MS ای که در آن سلول قرار دارد در نظر گرفته می شود . کانالهای سیگنالینگ از موبایل به BS بکار می روند تا عملیات سیگنالهایی را که برای تازه سازی وضعیت مکانی و تنظیم تماس و پاسخ گویی به پیغامهای تماسی واردة انجام می دهند . در مسیر برعکس یعنی از BS به موبایل کانال سیگنالینگ اطلاعات مربوط به پارامترهای عملیاتی ( شناسه ی معرف مکان شناسه ی سلول و …. ) ، تنظیمات تماس ، paging و تازه سازی اطلاعات را حمل می کند .

ناحیه مکانی ( LA ) : به مجموعه ای از سلولها گفته می شود . سیستم موبایل با استفاده از این تقسیم بندی نواحی می تواند مشترکینی را که در وضعیت فعال هستند را جستجو نماید . هنگامی که یک تماس برای یک MS وجود داشته باشد یک پیغام ( paging ) بین همه ی سلولهای یک LA منتشر می شود . در اصل یک LA ناحیه ای است که یک مشترک بدون اینکه نیاز داشته باشد مکان خود را به شبکه اطلاع دهد در آن حرکت می کند .

ناحیه ی تحت پوشش ms : msc/vlr در یک دیتا بیس که رجیستر موقعیت محلی (VAL) نام دارد ثبت می وشد . Msc و VLR همیشه در یک گره قرار می گیرند . بنابراین ناحیه ی تحت پوشش آنها ناحیه ی msc/vlr نامیده می شود یک ناحیه ی msc از تعدادی LA تشکیل شده است و در اصل ناحیه ی جغرافیایی تحت پوشش آن توسط یک MSC پوشش داده می شود برای هدایت کردن یک تماس به یک مشترک موبایل این تماس از مسیر MSC ای عبور داده می شود که در ناحیه ی msc/vlr ای است که مشترک موبایل در آن قرار دارد .
ناحیه ی تحت سرویس شبکه ی موبایل عمومی :

این ناحیه ، ناحیه ای جغرافیایی است که توسط یک اپراتور شبکه سرویس دهی می شود و به عنوان ناحیه ای تعریف می شود که در آن یک اپراتور پوشش رادیویی را ایجاد و امکان دستیابی به شبکه را ایجاد می کند .
ناحیه ی تحت سرویس Gsm :

به مجموعه ناحیه های جغرافیایی گفته می شود که یک مشترک می تواند به شبکه موبایل دسترسی داشته باشد . هر چقدر تعداد اپراتورهایی که بخواهند در یک شبکه با یکدیگر کار کنند بیشتر باشد ناحیه گسترش پیدا می کند .


روشهای دست یابی چند گانه به سیگنال :

در هر سیستم مخابراتی منابع محدود می باشد و نیز میزان تجیهزات و تعداد کانالهای مورد استفاده نیز محدود است . از طرفی در یک لحظه از زمان چندین نفر درخواست سرویس از شبکه را دارند . لذا به منظور استفاده بهینه سیستم باید مدیریت دقیقی روی منابع داشته باشد . لذا از تکنولوژیها و واسطه هایی هوایی استفاده شده که معروفترین آنها در زیر شرح داده شده است .
FDMA :

در این روش طیف فرکانسی موجود به چندین قسمت یا باند فرکانسی تقسیم می شوند و برای مکالمه به هر کاربر یکی از باندهای فرکانسی اختصاص داده می شود . و تا هنگامیکه تماس تلفنی کاربر برقرار باشد این باند تنها به او اختصاص دارد . مسئله مهم در این روش voice Activity می باشد یعنی کاربر تنها از 50 تا 40 درصد زمان برای مکالمه استفاده می کند و بقیه زمان برای تنفس تفکر ، …. استفاده و عملاً کانال هدر می رود . مسئله دیگر این است که در یک ارتباط ، یک باند فرکانسی به فرد و یک باند فرکانسی به طرف مقابل او اختصاص داده می شود . و ارتباط بین این 2 از طریق 2 باند ( رفت و برگشت ) استفاده می شود . اما در حین مکالمه تنها یکی از 2 طرف صحبت می کنند و طرف دیگر گوش می دهد . پس یکی از باندها به طور بی فایده اشغال می شود .

پس در FCMA از سیستم به طور ناکارآمد استفاده می شود . در سیستم های آنالوگ مثل Apms از این روش استفاده می شد .


TDMA :

در TDMA کل باند فرکانسی در هر لحظه ای از زمان به یک کاربر اختصاص داده می شود . در قطاع های زمانی حدود 30 ـ 40 میلی ثانیه ای کاربر حق استفاده از باند فرکانسی را داراست .

در آمریکا کانال 30 کیلو هرتزی به سه قطاع زمانی تقسیم شد . لذا پهنای باند موثر هر کاربر 10 KHZ می باشد . مشکل اینجاست که با کم شدن پهنای باند حساسیت نویز افزایش می یابند . و صورت ناواضح می گردد . اما در سیستم GSM از کانالهای 200 KHZ استفاده و آن را به 8 قطاع زمانی تقسیم می کنند .


CDMA :

در این روش هر کاربر از یک نوع کد دیجیتال خاص خود ، برای برقراری ارتباط استفاده می کند . در این تکنولوژی یک کانال 1.25 کیلو هرتزی استفاده می شود . مشکل این روش این است که ظرفیت آن توسط میزان تداخل محدود می شود . و برخلاف FDMA و TDMA به خاطر پهنای باند محدودیت دارد برای رفع این مشکل از آنتن های سکتور بندی شده که موجب کاهش تداخل می شوند استفاده و ظرفیت را افزایش می دهند .
وظایف آن شامل :
مدیریت شبکه رادیویی :

نتایج آماری مختلف توسط BSC جمع شده و با توجه به آنها در صورت لزوم مشخصات سیستم رادیویی تغییر کرده و یا مقداری از بار ترافیکی یک سلول به سلول دیگر منتقل می شود .
مدیریت ایستگاههای گیرنده ـ فرستنده :

در آغاز عملیات BSC نمودار مشخصات فرستنده ـ گیرنده ها و فرکانس های مربوط به هر سلول را تعیین می کند . در نتیجه کانال های منطقی قابل تخصیص به واحدهای بسیار مشخص می شوند .
مدیریت شبکه انتقال :

تبدیل کانالهای ترافیکی 13 kb/s به 64 kb/s توسط واحدی به نام TC که در BSC است انجام می شود .

در ابتدای مکالمه BSC با توجه به دریچه های زمانی SALT خالی ، کانالهای فیزیکی قابل تخصیص به واحد بسیار ( MS ) را مشخص می کند در طول مکالمه MS قدرت سیگنالهای دریافتی در BTS خود و BTS های مجاور را اندازه گیری کرده و نتایج را به BTS می فرستد . BTS این نتایج را به همراه قدرت سیگنال دریافتی از MS و TA (timing asvance) به BTS ارسال می کند و BTS با توجه به این اطلاعات عملیات Handover ( به توضیح آن خواهیم پرداخت ) و با کاهش قدرت خروجی MS یا BTS را انجام می دهد .
مرکز سویچینگ سرویسهای موبایل : ( MSC) :

مرکز MSC وظیفه همه عملیات سویچینگ دیجیتال مربوط به پردازش یک تماس را بر عهده دارد . MSC از یک سمت یک واسط با BS و از سمت دیگر واسطی برای بقیه شبکه های خارجی دارا می باشد . هر BS با یک MSC مرتبط می باشد . MSC برای GSM مانند سویچ ISDN محلی می باشد که داری توانایی های اضافی مانند تعیین موقعیت فعلی و انتقال کنترل از یک سلول به سلول دیگر می باشد . همچنین تماس از یا به سیستم های تلفنی دیگر را کنترل می کند .عملیات MSC در کل شامل قسمتهای زیر می باشد .

- ثبت کردن تمام ، نظارت و آزاد سازی کانال

- جمع آوری دیتاها و انتقال دیجیتال

- هدایت یک تماس در مسیر

- جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه ها

- مدیریت حرکتی که شامل ثبت موقعیتها ؛ locatioin updating ( بعداً توضیح داده می شود ) و انتقال کنترل از یک سلول به سلول دیگر می باشد .

- paging و اعلام خطر

- مدیریت منابع رادیویی در طی یک تماس

- حذف اکو

- مجموعه اتصالات به BSS و دیگر MSC هاو PSTN / ISDN

- بازیابی رجیستر های مناسب
Gateway :

یک گیت وی گره ای است که از طریق آن ارتباط بین 2 شبکه برقرار می شود . اگر فردی در یک شبکه ثابت ( PSTN ) بخواهد با یک مشترک موبایل ارتباط برقرار کند ابتدا ارتباطش با یک گیت وی برقرار می شود . عملیات گیت وی اکثرا در یک MSC خاص که به آن GMSC گفته می شود برقرار می گردد . همه MSC ها می توانند در شبکه به عنوان یک gateway عمل کنند ، GMSC نیازی به جابجایی داده های مشترکین ندارد . اما باید قدرت جابجایی استانداردهای سیگنالینگ جهت برقراری ارتباط با دیگر شبکه ها را داشته باشد .
ثبت کننده موقعیت اصلی ( HLR ) :

HLR یک دیتا بیس مرکزی برای نگهداری اطلاعات مشترکین در یک ناحیه سرویس داده شده پهناور می باشد .

HLR از روش سیگنالینگ برای تشخیص موقعیت مکانی مشترکی که تماسی برقرار کرده است . استفاده می کند و در آن شماره شناسایی و آدرسهای مختلف و پارامترهای صدور مجوز در آن ذخیره شده است . این اطلاعات هنگامی که یک مشترک به سیستم شبکه افزوده می شود وارد HLR می شود . HLR همیشه از مکان همه ی موبایلها مطلع است چه مشترکینی که در شبکه ی درون کشور در حال حرکت هستند و چه مشترکینی که خارج از کشور هستند .

پارامترهای زیر در HLR ذخیره می شود .

- شماره بین المللی مشترک موبایل ( IMSI ) :
فصل سوم


ـ مقدمه :

توضیح جغرافیایی واحدهای موبایل ، رفتار ترافیکی مشترکین و کیفیت مورد نیاز و پوشش جغرافیایی سرویس مورد نظر ، پارامترهای اولیه مورد استفاده در طراحی سل
( ( cell planning هستند . این رویداها اساس تهیه یک طرح غیر واقعی ( Nominal ) می باشند .

تمام طراحی سل ، ابتدا بر اساس یک طرح غیر واقعی بنا نهاده می شود . یعنی یک مدل تئوریکی که بر اساس طرح هندسی ساختار شبکه ایستگاههای گیرنده فرستنده BTS مورد نظر تهیه می شود . این طرح ابزار اولیه خوبی برای پروسه طراحی است .

شکل سلها در چنین طرحهای غیر واقعی بستگی به نوع آنتن و توان خروجی استفاده شده بوسیله هر یک از ایستگاههای BTS دارد . عمدتا دو نوع آنتن مورد استفاده قرار می گیرد . آنتهای Omni ( هم جهته ) که در تمام جهات بصورت یکسان ارسال می کند و آنتن های جهت دارد Direcyional که توان تشعشعی خود را به طرف جهت خاصی متمرکز می کند .

اگر ما دو BTS با آنتهای Omni داشته باشیم و بخواهیم که مرز بین ناحیه تحت پوشش هر یک از BTS ها مجموعه نقاطی باشد که در آنها توان سیگنال دریافتی از هر BTS یکسان باشد در این صورت یک خط مستقیم بدست می آوریم اگر ما همین روند را با برقرار کردن 6 تا BTS در اطراف یک BTS مرجع تکرار کنیم ، ناحیه تحت پوشش بدست آمده یعنی سل شکل شش ضلعی خواهد داشت .

شش ضلعی یک نوع سمبل برای نشان دادن یک سل در یک شبکه رادیویی است . با این وجود برای طراحی در دنیای واقعی ، بایستی این حقیقت را در نظر گرفت که انتشار رادیویی بستگی خیلی زیادی به ناحیه و ناهموارهای سطح زمین دارد و شش ضلعی ها مدلهای فوق العاده ساده شده ای از لاگوهای پوشش رادیویی هستند .

هنوز طرح هندسی غیر واقعی مبتنی بر شش ضلعی ها یا دیگر الگوهای هندسی ، یک بینش اولیه خوب در طراحی یک سیستم به ما می دهد .
روند کار طراحی سل :

مهندسی شبکه سلولی در برگیرنده کلیه کارهای طراحی یک سیستم رادیویی سلولی است این کارها شامل مواد زیرند که در خلال فاز اول طراحی باید مورد توجه گیرند .

1 ) هزینه ( COST ) : هر طرح و پروژه ای باید برآورد هزینه شود و اقتصادی بودن آن ثابت گردد تا قابل اجرا شود .

2 ) ظرفیت ( CAPACITY ) : بر اساس تراکم جمعیت ، میزان تقاضا و منطقه تعیین می شود .

3 ) پوشش ( Coverage ) : مساحت منطقه زیر پوشش و نقاط قابل پوشش

4 ) درجه سرویس ( GOS ) : ( Grade of service ) بیان کننده تراکم ترافیکی است و اینکه سیستم مجاز است چند درصد از مشترکین متقاضی تماس را بلوکه کند .

5 ) کیفیت صبحت (Speed of Quality ) : با چه کیفیتی سیستم اجرا شود .

6 ) قابلیت توسعه سیستم ( system growth capability ) : آینده نگری در مورد آینده پروژه و طرح توسعه آن در طرح اولیه باید مورد نظر باشد .

از فاکتورهای دیگر در مهندسی شبکه سلولار میزان تقاضا و اینکه چقدر مشترک در فاز اول و چقدر در فازهای بعدی وارد سیستم خواهند شد و چه مقدار ترافیک تلفنی را ایجاد خواهند کرد . میزان ترافیک تلفنی بستگی به رفتار مشترکین دارد . توزیع جغرافیایی متقاضیان می تواند با استفاده از اطلاعات آماری زیر بدست آید :
پراکندگی جمعیت

1 ) پراکندگی و توزیع ماشینها

2 ) توزیع سطح درآمد

3 ) اطلاعات مربوط به زمین مورد استفاده

4 ) آمار تلفن های مورد استفاده

5 ) هزینه اشتراک ، هزینه تماس و قیمت موبایلها

زمانی که اولین سیمای طرح پروژه ریخته می شود باید الگوی استفاده مجدد از فرکانس یعنی اختصاص فرکانس و تخصیص کانالهای منطقی مشخص شود . در مورد این الگو ها بعدا بصورت مشروح تر صحبت خواهد شد . بعد از این مرحله بایستی یک طرح غیرواقعی آماده شود . این طرح بر اساس محاسبات اولیه و پراکندگی متقاضیان در آ‌ینده مورد توجه قرار می گیرد .

اکنون پیشگوییهایی مربوط به پوشش رادیویی ، مطابق با اطلاعات پیشنهادی درباره ایستگاههای ( مختصات ، ارتفاع ، آنتن و غیره ) و محدودیتهای ایجاد شده در اثر مسئله پاشندگی زمانی ( Time Dispertion ) صورت می گیرد . برای این منو از یک نقشه دیجیتایز شده استفاده می شود . سپس از این پیش بینی ها قدرت سیگنال بعلاوه فاکتورهای C/R , C/A , C/I می تواند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .

بعد از انتخاب سایت های اولیه برای تعیین مناسب بودن یا نبودن سایت ، هر سایت بایستی از نقطه نظرات زیر مورد بازدید قرار گیرد .

1 ) موقعیت سایت نسبت به شبکه غیر واقعی ( Nominal )

2 ) فضا برای آنتن ها و تجهیزات رادیویی

3 ) انتشار مناسب رادیویی ( نزدیکی به موانع و غیره )

4 ) محیط رادیویی موجود دیگر

قدم بعدی طراحی یک شبکه انتقال مناسب برای ایستگاههاست این شبکه اغلب توسط یک کمپانی تلفنی و با استفاده از خطوط اجاره ای پیاده می شود اما می تواند همچنین با استفاده از یک محیط انتقال مستقل نیز اجرا گردد . در یک سیستم GSM مرز بین سلها بعلاوه فاکتورهای دیگر ممکن است توسط پارامترهای مختلف که بوسیله اپراتور ( خود سیستم ) تنظیم می شود کنترل گردند . بنابراین تنظیم و ست کردن این پارامترها برای کار طراحی سل از اهمیت خاصی برخوردار است . اندازه گیری های رادیویی شامل نصب فرستنده های آزمایشی قابل حمل ، در محل سایت های پیشنهادی و استفاده از وسیله نقیله ویژه مجهزی برای اندازه گیری قدرت سیگنال در نواحی مورد نظر ، می باشد .

این اندازه گیریها را باید روی چندین کانال ( فرکانس کاربر ) انجام داد و برای هر کانال نمونه ها با یک سرعت قابل تنظیم گرفته شود .
مدلهای دیگر انتشار :

در شرایط انتشار معولی شاخص شیکت اتمسفر که در آن پرتوهای رادیویی در نزدیکی زمینی آرامتر از ارتفاعهای بیشتر حرکت می کند کاهش می یابد این تغییر سرعت با ارتفاع منجر به خمیدگی پرتوهای رادیویی می گردد . خمیدگی یکنواخت ممکن است با انتشار خط مستقیم بیان شود . اما با تغییر شعاع زمین انحنای نسبی بین پرتو و زمان بدون تغییر باقی می ماند . شعاع جدید زمین به عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعات موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین k در آب و هوای معدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتقاق می افتد . در نواحی ساحلی حرکت سریع توده های هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شکست سیگنالهای رادیویی تا فواصل اساساً بزرگ تر از آنچه که در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یک نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها . دریاچه ها و سایر مناطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیک به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فرکانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می کنند . بعضی اوقات پدیده شکست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس کند . سیگنال می تواد در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهت شود و برای صدها مایل و حتی بیشتر پوشش فراهم کند . در فرکانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبهه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
انتشار در محیطهای واقعی :

مسیرهای واقعی انتشار تقریبا هیچ وقت بسادگی حالت های بیان شده در این مبحث نیستند . انتشار همیشه از بیش از یک حالت تاثیر می پذیرد و هر مسیر ، جغرافیایی خاص خودش را با اشیای بازتابنده و جاذب بیشتر از آنچه که بتواند مدل شود و بررسی ریاضی گردد . شامل می شود . بنابراین هنگام پیش بینی انتشار در مسیرهای جدید به سمتی سوق داده می شویم که از تکنیکهای موجود بهترین استفاده را بکنیم . این روشها عبارتند از :

عنوان شعاع موثر شناخته می شود و نسبت شعاع موثر زمین به شعاع واقعی آن معمولا با حرف K نشان داده می شود .

مقدار میانگین K در آب و هوای معتدل حدود 1.33 است با این وجود مقادیر حدود .5 تا .6 گاهاً در آزمایشگاههای واقعی اتفاق می افتد . در نواحی ساحلی حرکت سریع تودهای هوا و تغییرات شدید دما و شرایط رطوبتی می تواند سبب شکست سیگنالهای رادیویی تا وصل اساساً بزرگ تر از آنچه که در زمینهای معمولی انتظار می رود گردد . به عنوان یک نتیجه انتشار سیگنال رادیویی موبایل در خلیج ها ، دریاچه ها و سایر منطق آبی وسیع معمولا توانی نزدیک به هنگام عبور از فضای آزاد دارند . این مسایل طراحی سیستم و برنامه ریزی فرکانسی را در مناطق ساحلی پیچیده می کنید . بعضی اوقات پدیده شکست می تواند پرتوی را بین لایه های بالاتر جو و سطح زمین محبوس کند . سیگنال می تواند در طول بازتابشهای بسیار زیاد بین زمین و سطح بازتابنده دچار جهش شود و برای صدها مایل وحتی بیشتر پوشش فراهم کند . در فرکانس های سلولی این پدیده بیشتر در شرایط آب و هوایی غیر طبیعی شامل عبور جبه های بزرگ و توده های پر فشار ، رخ می دهد .
PDCH) :

GPRS ، می تواند بر اساس نوع جدیدی از کانال رادیویی لاجیکی ، برای داده بسته ای، بهینه شود . این کانال رادیویی لاجیکی ، PDCH نام دارد . بهینه سازی هر کانال PDCH ، بنا به محدودیت های اجرایی که در GSM معین می شود ، انطباق سازی بین GSM و GPRS را بر روی لینک رادیویی ، ممکن می سازد .

هماهنگ کردن GPRS با رفتارهای متفاوت آن در سیستم GSM موجود ،‌‌ بدون نزول کارایی مکالمه آن بسیار وظیفه دشواری است . بعلاوه ، صدا ( یا دیتای circuit – switched ) و سرویسهای دیتای بسته ای در مورد منابع طیفی یکسان ، در حال رقابت می باشند .

واسط air برای بدست آوردن یک فرانمای بهتر ، باید متحمل امتحان بشود تا اینکه ظرفیت بالای ممکن و بدون متاثر کردن دیگر سرویسها در GSM بدست آورد .

پیشنهادات بسیاری برای اینکه چگونه PDCH پیاده سازی شود ، وجود دارد .

مثلا سلولی که GPRS را حمایت می کند می تواند به یک یا بیشتر از یک PDCH که از مخزن مشترک کانالهای فیزیکی قابل دسترس برای سلول بدست آورده شده است ، اختصاص داده شود و در غیر اینصورت ، برای کانالهای ترافیک TCH مورد استفاده قرار می گیرد .

نیاز برای استفاده بهینه از منابع طیفی رادیویی کمیاب ، آمیزه ای از کانال TCH و کانال PDCH که به صورت دینامیکی قابل تعویض شدن می باشند را ضروری ساخته است .
نواحی مسیر یابی ( Rorting areas )

نواحی تعیین محل ( Location area) در GPRS ، مورد استفاده قرار نمی گیرد . ناحیه جدیدی تعریف شده است که به ناحیه مسیریابی موسوم است . این ناحیه شامل یک یا تعدادی از سلولها می باشد اندازه این ناحه به صورت عادی از این ناحیه تعیین محل ، کوچکتر است . ناحیه مسیریابی برای موبایلهای داده بسته ای به روز درآورده می شود ) مورد استفاده قرار می گیرد تا کمترین تاثیر را بر روی شبکه بگذارد .
Home GSN ( HGSN )

تمامی ترافیک بسته ها از HGSN می گذرد . HGSN به حدود آدرسهای پروتکل داده بسته ای وابسته است . در نتیجه ، هر آدرس دارای یک نقطه ثابت در شبکه GPRS می باشد . SGSN ها فقط دارای اتصالی مستقیم با یک HGSN که خود دارای اتصالی با بسیاری GGSN است می باشند .
پکت های سر چشمه از موبایل

موبایل ، بسته IP را توسط درخواستی بدست می آورد . سپس در خواستی مبنی بر ذخیره کانالی را می نماید . سیستم بوسیله ذخیره timeslot ها پاسخ می دهد . دینا در timeslot های ذخیره شده ، انتقال می یابد و اگر مقدار قابل توجهی دیتا به صورت صحیح دریافت شود به اعلام وصول مثبتی از BTS منتج می شود دیتا بواسطه پروتکل لینک air دی کپسوله شده و به SGSN بسته را در پروتکل ارسال کپسوله کرده و آن را به GGSN می فرستد . بسته در آنجا دی کپسوله شده ، آدرس و پروتکل ، بررسی می شـود . سپس بسته می تواند از طریق PSPDN و مسیریاب به گیرنده LAN فرستاده شود .


تاریخ ارسال: شنبه 7 بهمن 1396 ساعت 13:58 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات در 12 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات در 12 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

می‌دانیم که برای دستیابی به مخابرات امن و اینکه اطلاعات دیجیتال بدون خطا و همچنین بدون کم و زیاد شدن بیتها انتقال یابند احتیاج به استفاده از یک سری تکنیکهایی می‌باشد. یکی از این تکنیکها به کار بردن کدهای کنترل خطا که به نام کدینگ کانال[1] نیز معروف است می باشد.

بطور خیلی مختصر کد کردن به منظور کنترل خطا به کار بردن حساب شده رقمهای افزون می باشد. قالبهای تابعی که عمل کدینگ کنترل خطا را انجام می دهند کد کننده کانال و آشکار ساز کانال می‌باشند. کد کننده کانال به روش سیستماتیک رقمهائی را به رقمهای پیام ارسال اضافه می کند. این رقمهای اضافی، در حالی که خود حامل هیچگونه اطلاعاتی نیستند، تشخیص و تصحیح خطا در رقمهای حاصل اطلاعات را برای آشکار سازی کانال ممکن می سازند، تشخیص و تصحیح خطا، احتمال خطای کل سیستم را پائین می آورد.

در این بحث ابتدا به بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها می‌پردازیم که از این بین فقط در مورد دو نوع از این کدها ) BCH ,کانوولوشن( توضیح بیشتری داده شده است چرا که این دو نوع کدینگ در بحث EP از اهمیت بالایی برخودار می‌باشند.

شکل 1 تقسیم بندی کلی محافظت الکترونیک در شاخه کخابرات و زیر شاخه مربوط به کدینگ را نشان می‌دهد همان طور که مشاهده می شود انواع کدینگ به دو دسته اصلی کدهای بلوکی و کانولوشن تقسیم بندی می شوند.

در ادامه به بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت مقابله با آنها به منظور ایجاد محافظت الکترونیکی در شاخه‌ سیستم‌های مخابراتی می‌پردازیم.

کدهای قالبی خطی[2]:

در این قسمت به بررسی کدهای قالبی که در آنها قالبهای پیام k بیتی به قالبهای n>k بیتی با افزایش n-k بیت چک به دست آمده از روی k بیت پیام، کد می شوند می پردازیم. در ابتدا بایستی برای دانستن قدرت تصحیح و تشخیص خطا در کدهای قالبی برخی از اصطلاحات اساسی ککه در تعریف آنها به کار می‌شوند را معرفی نمایم.

1- اولاً وزن همینگ[3] یک بردار کد C به صورت تعداد مولفه های غیر صفرC تعریف می شود.

2- فاصله همینگ بین دو بردار و به صورت تعداد مولفه های غیر مساوی آنها تعریف می‌شود. بالاخره فاصله حداقل یک کد قالبی کوچکترین فاصله بین هر جفت کلمات کد می باشد.

در اینجا برای فاصله یک کد قالبی قضیه ای آورده شده است.

فاصله حداقل یک کد قالبی خطی برابر است با وزن حداقل کلمات غیر صفر موجود در کد.

یک کد قالبی خطی با فاصله حداقل می‌تواند تا خطا را تصحیح کند و تا

مساوی می باشد.

کدهای گردشی باینری:

کدهای گردشی باینری زیر گروهی از کدهای قالبی خطی بیان شده در بخش قبل را تشکیل می دهند. کدهای گردشی به دو دلیل جالب توجه اند.

اولاً: کد کردن و محاسبات علامت مشخصه با استفاده از شیفت رجیسترهای ساده همراه با فیدبک به سادگی انجام پذیر است.

ثانیاً: این کدها ساختمان ریاضی نسبتاً ساده ای دارند بطوری که امکان طراحی کد با خواص تصحیح خطای مفید را می دهند می دانیم که کدهای قالبی خطی را می توان با استفاده از نمایش ماتریس بیان نمود. در اینجا نیز میتوان کدهای گردشی را به صورت چند جلمه ای نمایش داد و برای بیان روش کد کردن و محاسبات مربوط به علامت مشخصه به کار برد. کدهای گردشی انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

کدهای BCH:

دسته مخصوصی از کدهای گردشی کدهای BCH می‌باشد. طراحی بهینه کدهای تصحیح مرکب از طرح یک کد با اندازه قالب حدا n ، برای یک اندازه قالب پیام (k) داده شده و برای یک فاصله حداقل مورد نظر می باشد.

الگوریتمهای آشکارسازی برای کدهای BCH با مقادیر قابل قبول تجهیزات، قابل ساختند. تشریح جزئیات ریاضی کدهای BCH نیاز به استفاده جامع از جبر مدرن دارد. و بحث جبر مدرن از محدوده این مقوله خارج است.

کدهای قابل کشف منطقی اکثریت[4]:

این کدها دسته کوچکتری از کدهای گردشی را نسبت به کدهای BCH تشکیل می دهند. همچنین از نظر قدرت تصحیح خطا برای اغلب مقادیر طول کلمات و بهره مورد نظر کمی پائین تر از کدهای BCH هستند. مزیت اصلی کدهای قابل کشف منطقی اکثریت در این است که عملیات آشکارسازی توسط مدارات ساده قابل انجام است. آشکارساز برای این کدها تشکیل شده از جمع کننده های هنگ 2 و چند لایه از دروازه های اکثریت[5].

کدهای گردشی کوتاه شده:[6]

کدهای گردشی که در بحثهای پیش گفتیم دارای چند جمله‌ای مولدی هستند که مقسوم علیه می‌باشند عموماً چند جمله‌ای تعداد نسبتاً کمی مقسوم علیه دارد و در نتیجه تعدادی خیلی محدود کدهای گردشی با طول کلمات داده شده موجودند. برای غلبه بر این مشکل و افزایش تعداد جفتهای (n,k) که برای آنها کدهای مفید قابل ساخت هستند، کدهای گردشی قالبی به فرم کوتاه شده به کار می روند. در فرم کوتاه شده، i رقم اطلاعات آخر، همیشه برابر صفر فرض می شوند. ( یعنی، آخرین i بیت کلمات کد، با صفر پر می‌شوند.) این بیت‌ها ارسال نمی‌شوند و آشکارساز کد گردشی اصلی می‌تواند کلمات کد کوتاه شده را با پر کردن بردار دریافتی (n-i) تایی با i صفر آشکار سازی می‌نماید.

از این رو، برای یک کد گردشی (n,k) داده شده، همواره امکان ساخت یک کد گردشی کوتاه شده (n-i,k-i) وجود دارد. کد گردشی کوتاه شده مجموعه‌ای از کد گردشی است که از روی آن ساخته شده و بنابراین فاصله حداقل و قدرت تصحیح خطای آن لااقل به اندازه مقادیر متعلق به کد اصلی خواهد بود.

عمل کدکردن، محاسبه علامت مشخصه و روشهای اصلاح خطا برای کد گردش کوتاه شده مشابه روشهای بیان شده برای کدهای گردشی است. در نتیجه کدهای گردشی کوتاه شده تقریباً تمام مزایای ساختمانی و خیلی از مزایای ترکیب ریاضی کدهای گردشی را به ارث می‌برند.

کدهای تصحیح خطای قطاری:

کد کردن برای کانالهایی که در آنها خطاها در محلهای متفاوت برای یک کلمه بوجود می‌آیند را توضیح دادیم. در اینجا کدهای گردشی کوتاه شده را برای تصحیح قطار خطاهای ناشی از اغتشاش ضربه‌ای در کانال مخابراتی بیان می‌کنیم. اغتشاش ضربه‌ای باعث می‌شود خطاهای انتقال به صورت قطارهائی ظاهر شوند. کدهائی که برای تصحیح خطاهای تصادفی طراحی شده‌اند در حالت کلی برای تصحیح خطای قطاری مفید نیستند. که برای تصحیح خطاهای قطاری نیز کدهای مخصوص به خود آنها وجود دارد که در زیر به معرفی آنها می‌پردازیم.


تاریخ ارسال: جمعه 10 آذر 1396 ساعت 00:15 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقاله بررسی مخابرات و امکانات رفاهی برای مشترکین

مقاله بررسی مخابرات و امکانات رفاهی برای مشترکین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
مقاله بررسی مخابرات و امکانات رفاهی برای مشترکین

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی مخابرات و امکانات رفاهی برای مشترکین در 22 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب
بخشهای مرکز تلفن و مسیر ارتباط بین مرکز تا مشترک : ?
یک تقسیم بندی برای کابلها : ?
نگاهی کلی به صنعت مخابرات و عملکرد آن درجهان ?
اطلاعات ?
فرستنده ?
گیرنده ?
روند کار یادگیری های کار آموز ?
ترمینال ??
خط مشترک یا تلفن ??
مرکز ??
انواع سوئیچ دور افتاده : ??
تاریخچه فیبر نوری ??
فناوری ساخت فیبر نوری ??
انواع فیبر نوری ??
کاربردهای فیبر نوری ??
سرویس های ویژه و انواع آن ??
ارتباط شهری ??
پاس دادن مکالمه (Transfer) 21
منتظر مکالمه (Call Waiting) 21
انتقال مکالمه (Call Forward) 22
مزاحم نشوید(do not disturb) : 24
شماره گیری مجدد (Redial) 24
فراخوان عمومی (page) : 25
دسترسی فوری (Hotline) : 25
رزرو کردن داخلی و خط شهری (resevation) : 26
جواب تلفن دیگر (Call Pick up) : 27
بیدار باش (Wake up Service) 28
حالت کنفرانس (Conference) : 28


بخشهای مرکز تلفن و مسیر ارتباط بین مرکز تا مشترک :

بخشهای مرکز تلفن عبارتند از :اتاق سوئیچ ،اتاق کابل ، اتاق MDF ،با تریخانه و اتاق ژنراتور که این اتاقها به ترتیب شکل در کنار هم قرار دارند .

مرکز مربوطه دارای 3 داک می باشد از هر شلف تعدادی کابل بیرون می آید . و داک ها در اتاق سوئیچ (SW) قرار دارندکابل های خروجی به اتاق MDF که در مجاور(SW) قرار دارند م یرود بخش MDF توسط سیمهای وانژه (زوج سیاه و سفید) به دو قسمت تقسیم می شود قسمت اول شامل ورودی کابلهای اتاق سوئیچ می باشد که به ترتیب شماره تقسیم بندی شده است قسمت دیگر شامل کابلهای دو زوجی می باشد که به اتاق کابل می رود که تعداد شان بیشتر از تعداد مشترکین می باشد . نحوه اتصال این دو قسمت بهم ترتیب خاصی ندارد و سیم وانژه ممکن است ا زابتدای قسمت اول به انتهای قسمت دوم وصل شود یا به انتهای آن .در اصل کار MDF وصل شماره مورد نظر (قسمت اول ) به خط اشتراک مشترک مورد نظر (قسمت دوم ) می باشد.

حال کابلهای خروجی که 200 تایی هستند از MDF خارج م یشود و به اتاق کابل می رود . در اتاق کابل ، کابلهای ورودی 200 تایی مبدل به کابلهای 600 تایی یا بیشتر می شود. این کابلهای ضخیم وارد حوضچه می شوند.

اکنون کابلهای ورودی به حوضچه (که به عبارتی می توان ا زآن بعنوان جعبه تقسیم نام برد) می روند و و در آنجا به کافوها م یروند (KV) .

کافوها در سطح شهر بسته به تراکم جمعیت به تعداد مورد نیاز با ظرافت متغیر قرار می گیرند که 1400 تایی یا 2400 تایی هستند و بسته به نیاز آن منطقه از ظرفیت کافو استفاده می شود.

کار کافو تقسیم کابلهایی است که از حوضچه آمده و به پستها (P) می رود .

کافو رشدهای 15 زوجی یا 20 زوجی را به هرپست (p) منتقل می کند . حتی الامکان سعی می شود که کافو در وسط محل مورد نظر نصب شود تا تقریباً به صورت مسیر دایره ای شکل با پستها ارتباط داشته باشد تا طول کابلهای ارتباطی بین کافو و پست را به حداقل برسانیم .

هر ترمینال داخل کافو به یک پست م یرود (پست 15 تایی)

کافو تیر مانند MDF در بخش داده که بوسیله سیم های رانژه بهم متصل شده اند.

فرض کنیم که از خروجی یکی از کافوها یک کابل بیرون آمده . هر کدام از این زوجها مستقیماً به پست مورد نظر انتقال داده نمی شود چون هزینه کابل کشی بالا می رود و مخابرات بیشترین هزینه را در کابل کشی دارد بنابراین این کابل بیرون آمده از کافو در مسیر خود به سر هر کویه ای که رسید یک زوج 10 تایی ا زآن جدا می شود و به پست مربوطه می رود تا کل مسیر به همین صورت تحت پوشش قرار گیرد .

انواع سوئیچ دور افتاده :

1- متمرکز کننده خط مشترک دور افتاده همانطور که اشاره شد بکمک بررسی و پیدا کردن مرکز ثقل و احداث یک مرکز دور افتاده ، هزینه کابلکشی کاهش می یابد ازآنجائیکه در متمرکز کننده ها عمل سوئیچ انجام نمی شود کلیه عملیات توسط مرکز مادر انجام می شود که به آنها ما کش مشترک نیز می گویند.

2- واحد سوئیچ دور افتاده کاملاً شبیه واحد متمرکز کننده است و گاهی با همان نام خوانده می شود با این تفاوت که از یک سوئیچ کم ظرفیت برای ارتباط دو مشترک شهرک دور افتاده استفاده می شود و برای ارتباط برقراری ارتباط آن دو نیازی به سوئیچ مادر نیست.تاریخچه فیبر نوری

نور همیشه با ما بوده است با استفاده ا زنور د راوایل دوران پیشرفت بشری از زمانه که بشر ابتدا با استفاده ا زعلامت دادن با دست پیام خود را ارسال می کرد شروع شده است . این خود بطور بدیهی یک نوع مخابرات نوری است و در تاریخ قابل اجرا نمی باشد در خلال روز ، منبع نور برای سیستم مورد مثال خورشید است . اطلاعات از فرستنده به گیرنده روی پرتو نور خورشید حمل می گردد. نور بر حسب حرکات دست تغییر وضعیت داده ویا مدوله می گردد. چشم پیام را آشکار کرده و مغز پردازش لازم را روی آن انجام می دهد. در این سیستم ، انتقال اطلاعات کند ، میزان اطلاعات قابل انتقال در یک زمان معین محدود و احتمال خطا زیاد است . سیستم نوری دیگری که برای مسیرهای طولانی تر مفید تر است ارسال علائم دودی است . سیستم نوری دیگری که برای مسیرهای طولانی تر مفیدتر است ارسال علائم دودی است . پیام با استفاده ازتغییر شکل دود حاصل از آتش ارسال می گردیده است . د راین سیستم به طرح و یادیگیری یک رمز بین فرستنده و دریافت کننده نیاز می باشد . این سیستم با سیستم های جدید مخابرات دیجیتال که در آن از رمزهای پالسی استفاده می شود قابل قیاس است . در سال 1880 الکساندر گراهام بل یک سیستم مخابرات نوری به نام فوتوفون را اختراع کرد . د راین سیستم ، بل از یک آئینه اطلاعات را حمل می کند در گیرنده این نور خورشید مدوله شده به سلینوم هادی نور اصابت می کند و در آن به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می شود . این سیگنال الکتریکی د ریک تلفن مجدداً به سیگنال صوتی تبدیل می گردد. با وجودی که سیستم فوق نسبتاً خوب کار می کرد هرگز یک موفقیت تجاری کسب نکرد . ابداع لامپهای ساخته بشر منجر به ساخت سیستم های مخابراتی ساده مثل چراغهای چشمک زن بین دو کشتی و پایین کشتی ساحل گردید . د رواقع هر نوع چراغ راهنما د راصل یک سیستم مخابرات نوری با ظرفیت اطلاعاتی کمی هستند یک جهش اساسی که منجربه ایجاد سیستم های مخابرات نوری با ظرفیت زیاد شد کشف لیزر بود که اولین نوع آن در سال 1960 ساخته شد. لیزر یک منبع انتشار نور با عرض با تراکم مناسب ، قابل استفاده به عنوان حامل اطلاعات را فراهم م یکرد . لیزرها قابل قیاس با منابع فرکانس رادیویی مورد استفاده درمخابرات معمولی هستند. سیستم های مخابرات نوری هدایت نشده (بدون تار) کمی بعد از کشف لیزر توسعه یافتند . مخابره اطلاعات توسط پرتوهای نوری که د رجو سیر می کنند به آسانی انجام گردیده نقاط ضعف عمده این سیستم عبارتند از : نیاز به یک جو شفاف ، نیاز به داشتن دید و مسیر مستقیم به فرستنده و گیرنده ، احتمال آسیب رسیدن به چشم بیننده ای که بطور نا آگاهانه ممکن است به پرتو نگاه کند . موارد استفاده اولیه سیستم های نوری ، هر چند محدود باعث ایجاد علاقه به سیستم های نوری شد که بتواند پرتو نور را هدایت کند و بر معایب ذکر شده در ارسال هدایت نشده نور غلبه نماید. بعلاوه پرتوها هدایت شده می تواند د رگوشه ها (انحراف مسیر) خم شود و خطوط انتقال آن می توانند زیر زمین کار گذاشته شوند . یک سیستم مخابراتی ، شامل فرستنده ، گیرنده و کانال اطلاعات است . در فرستنده خبر تولید شده و به شکل قابل انتقال توسط کانال اطلاعات در می آید ، اطلاعات از فرستنده به گیرنده توسط این کانال ارسال می گردد.

فناوری ساخت فیبر نوری

برای تولید فیبر نوری ابتدا ساختار آن توسط عملیات حرارتی و واکنشهای شیمیایی با درجه خلوص زیاد در یک میله شیشه ای مرسوم به «پیش سازه »از جنس سیلیکا ایجاد و سپس در یک فرآیند جداگانه این میله کشیده شده و تبدیل به فیبر می شود موادی که برای ساخت فیبر نوری انتخاب می شوند باید دارای خلوص زیر باشند:

1- امکان ساخت فیبرهای طولانی نازک با قابلیت انعطاف زیاد با آنها ممکن باشد.

2- مواد باید در طول موج نور مورد نظر کاملاً شفاف باشند تا بتوانند نور را با راندمان بالا هدایت کنند.

3- به طور فیزیکی بتوان با افزودن مقدار کمی از مواد مشابه دیگر ، ضریب شکست آن را برای مغزی و غلاف تغییر داد . در حال حاضر بیشتر از همه ، از شیشه های اکسیدی که کاملاً ا زنظر نوری شفاف هستند برای ساخت فیبر نوری استفاده شده و معمولترین این اکسیدها ، سیلیکا یا اکسید سیلسیم است .


تاریخ ارسال: یکشنبه 10 بهمن 1395 ساعت 19:15 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات در 12 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
بازدید ها 1
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

مقاله بررسی کاربرد کدینگ در مخابرات در 12 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

می‌دانیم که برای دستیابی به مخابرات امن و اینکه اطلاعات دیجیتال بدون خطا و همچنین بدون کم و زیاد شدن بیتها انتقال یابند احتیاج به استفاده از یک سری تکنیکهایی می‌باشد. یکی از این تکنیکها به کار بردن کدهای کنترل خطا که به نام کدینگ کانال[1] نیز معروف است می باشد.

بطور خیلی مختصر کد کردن به منظور کنترل خطا به کار بردن حساب شده رقمهای افزون می باشد. قالبهای تابعی که عمل کدینگ کنترل خطا را انجام می دهند کد کننده کانال و آشکار ساز کانال می‌باشند. کد کننده کانال به روش سیستماتیک رقمهائی را به رقمهای پیام ارسال اضافه می کند. این رقمهای اضافی، در حالی که خود حامل هیچگونه اطلاعاتی نیستند، تشخیص و تصحیح خطا در رقمهای حاصل اطلاعات را برای آشکار سازی کانال ممکن می سازند، تشخیص و تصحیح خطا، احتمال خطای کل سیستم را پائین می آورد.

در این بحث ابتدا به بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت از بین بردن آنها می‌پردازیم که از این بین فقط در مورد دو نوع از این کدها ) BCH ,کانوولوشن( توضیح بیشتری داده شده است چرا که این دو نوع کدینگ در بحث EP از اهمیت بالایی برخودار می‌باشند.

شکل 1 تقسیم بندی کلی محافظت الکترونیک در شاخه کخابرات و زیر شاخه مربوط به کدینگ را نشان می‌دهد همان طور که مشاهده می شود انواع کدینگ به دو دسته اصلی کدهای بلوکی و کانولوشن تقسیم بندی می شوند.

در ادامه به بررسی انواع خطاها و کدینگ‌های مورد استفاده جهت مقابله با آنها به منظور ایجاد محافظت الکترونیکی در شاخه‌ سیستم‌های مخابراتی می‌پردازیم.

کدهای قالبی خطی[2]:

در این قسمت به بررسی کدهای قالبی که در آنها قالبهای پیام k بیتی به قالبهای n>k بیتی با افزایش n-k بیت چک به دست آمده از روی k بیت پیام، کد می شوند می پردازیم. در ابتدا بایستی برای دانستن قدرت تصحیح و تشخیص خطا در کدهای قالبی برخی از اصطلاحات اساسی ککه در تعریف آنها به کار می‌شوند را معرفی نمایم.

1- اولاً وزن همینگ[3] یک بردار کد C به صورت تعداد مولفه های غیر صفرC تعریف می شود.

2- فاصله همینگ بین دو بردار و به صورت تعداد مولفه های غیر مساوی آنها تعریف می‌شود. بالاخره فاصله حداقل یک کد قالبی کوچکترین فاصله بین هر جفت کلمات کد می باشد.

در اینجا برای فاصله یک کد قالبی قضیه ای آورده شده است.

فاصله حداقل یک کد قالبی خطی برابر است با وزن حداقل کلمات غیر صفر موجود در کد.

یک کد قالبی خطی با فاصله حداقل می‌تواند تا خطا را تصحیح کند و تا

مساوی می باشد.

کدهای گردشی باینری:

کدهای گردشی باینری زیر گروهی از کدهای قالبی خطی بیان شده در بخش قبل را تشکیل می دهند. کدهای گردشی به دو دلیل جالب توجه اند.

اولاً: کد کردن و محاسبات علامت مشخصه با استفاده از شیفت رجیسترهای ساده همراه با فیدبک به سادگی انجام پذیر است.

ثانیاً: این کدها ساختمان ریاضی نسبتاً ساده ای دارند بطوری که امکان طراحی کد با خواص تصحیح خطای مفید را می دهند می دانیم که کدهای قالبی خطی را می توان با استفاده از نمایش ماتریس بیان نمود. در اینجا نیز میتوان کدهای گردشی را به صورت چند جلمه ای نمایش داد و برای بیان روش کد کردن و محاسبات مربوط به علامت مشخصه به کار برد. کدهای گردشی انواع مختلفی دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

کدهای BCH:

دسته مخصوصی از کدهای گردشی کدهای BCH می‌باشد. طراحی بهینه کدهای تصحیح مرکب از طرح یک کد با اندازه قالب حدا n ، برای یک اندازه قالب پیام (k) داده شده و برای یک فاصله حداقل مورد نظر می باشد.

الگوریتمهای آشکارسازی برای کدهای BCH با مقادیر قابل قبول تجهیزات، قابل ساختند. تشریح جزئیات ریاضی کدهای BCH نیاز به استفاده جامع از جبر مدرن دارد. و بحث جبر مدرن از محدوده این مقوله خارج است.

کدهای قابل کشف منطقی اکثریت[4]:

این کدها دسته کوچکتری از کدهای گردشی را نسبت به کدهای BCH تشکیل می دهند. همچنین از نظر قدرت تصحیح خطا برای اغلب مقادیر طول کلمات و بهره مورد نظر کمی پائین تر از کدهای BCH هستند. مزیت اصلی کدهای قابل کشف منطقی اکثریت در این است که عملیات آشکارسازی توسط مدارات ساده قابل انجام است. آشکارساز برای این کدها تشکیل شده از جمع کننده های هنگ 2 و چند لایه از دروازه های اکثریت[5].

کدهای گردشی کوتاه شده:[6]

کدهای گردشی که در بحثهای پیش گفتیم دارای چند جمله‌ای مولدی هستند که مقسوم علیه می‌باشند عموماً چند جمله‌ای تعداد نسبتاً کمی مقسوم علیه دارد و در نتیجه تعدادی خیلی محدود کدهای گردشی با طول کلمات داده شده موجودند. برای غلبه بر این مشکل و افزایش تعداد جفتهای (n,k) که برای آنها کدهای مفید قابل ساخت هستند، کدهای گردشی قالبی به فرم کوتاه شده به کار می روند. در فرم کوتاه شده، i رقم اطلاعات آخر، همیشه برابر صفر فرض می شوند. ( یعنی، آخرین i بیت کلمات کد، با صفر پر می‌شوند.) این بیت‌ها ارسال نمی‌شوند و آشکارساز کد گردشی اصلی می‌تواند کلمات کد کوتاه شده را با پر کردن بردار دریافتی (n-i) تایی با i صفر آشکار سازی می‌نماید.

از این رو، برای یک کد گردشی (n,k) داده شده، همواره امکان ساخت یک کد گردشی کوتاه شده (n-i,k-i) وجود دارد. کد گردشی کوتاه شده مجموعه‌ای از کد گردشی است که از روی آن ساخته شده و بنابراین فاصله حداقل و قدرت تصحیح خطای آن لااقل به اندازه مقادیر متعلق به کد اصلی خواهد بود.

عمل کدکردن، محاسبه علامت مشخصه و روشهای اصلاح خطا برای کد گردش کوتاه شده مشابه روشهای بیان شده برای کدهای گردشی است. در نتیجه کدهای گردشی کوتاه شده تقریباً تمام مزایای ساختمانی و خیلی از مزایای ترکیب ریاضی کدهای گردشی را به ارث می‌برند.

کدهای تصحیح خطای قطاری:

کد کردن برای کانالهایی که در آنها خطاها در محلهای متفاوت برای یک کلمه بوجود می‌آیند را توضیح دادیم. در اینجا کدهای گردشی کوتاه شده را برای تصحیح قطار خطاهای ناشی از اغتشاش ضربه‌ای در کانال مخابراتی بیان می‌کنیم. اغتشاش ضربه‌ای باعث می‌شود خطاهای انتقال به صورت قطارهائی ظاهر شوند. کدهائی که برای تصحیح خطاهای تصادفی طراحی شده‌اند در حالت کلی برای تصحیح خطای قطاری مفید نیستند. که برای تصحیح خطاهای قطاری نیز کدهای مخصوص به خود آنها وجود دارد که در زیر به معرفی آنها می‌پردازیم.


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 5 بهمن 1395 ساعت 01:37 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در 40 صفحه ورد قابل ویرایش(همراه با تصویرهای مربوطه)
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 0
فرمت فایل doc
حجم فایل 15311 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40
گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات

فروشنده فایل

کد کاربری 6017
کاربر

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
¨ فصل اول : تلفن سکه ای تکتا
بخش اول:
شرح مدار
صفحه کلید
دریافت سکه ی بعدی
سرویس دبیت کارت
سرویس های رایگان
مکالمه ی شهری عادی
محدودیت تعداد شماره های تلفن
تنظیم برد حس سکه
بخش دوم:
مکانیزم مدار تشخیص سکه
مدار اصلی
بخش سوم:
برنامه ریزی
فعال و غیر فعال کردن برخی از خصوصیات تلفن
عیب یابی و رفع عیب
عیب یابی بر اساس روشن شدن LED و صدای بوق
¨ فصل دوم: تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم
¨ فصل سوم: سوییچینگ
¨ فصل چهارم: شرحی درباره ی انواع ارتباطات
تلفن سکه ای تکتا
برد جدید قابل برنامه ریزی
مدل: 1TL.300.5520
شرح مدار:
LED1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال16KHz و یا حالت برنامه ریزی.
LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .
JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس .
(Make/Break ratio selector jumper) درحالت 60/40 باید به 60/40=3+2 7.66/3.33=2+1
JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری (Tone/Pulse) Tone=3+2 Pulse=2+1
JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1
(Write enable) programming mode=3+2
صفحه کلید
اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده می شود .
کلیدهای(*،0،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(# ، 0 ، *) درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال16KHz بازمیشود .
دریافت سکه بعدی
درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال16KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد 101 رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال 16KHz را تنظیم کنید . ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال 16KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال 16KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .
سرویس دبیت کارت
باوراد کردن شماره 132( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال 16KHz ( پیش تنظیم = بدون 16KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .
سرویسهای رایگان
با وارد کردن شماره تلفن های موجود در لیست سرویسهای رایگان تلفن ،مثل 110 و115 و در پی آن،با دریافت و یا بدون دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز(پیش تنظیم=فعال)صدای بیپ مخصوصی اطلاع از شروع مکالمه رایگان می دهد(پیش تنظیم=فعال).با محدودیت زمانی (پیش تنظیم=180 ثانیه).در پایان مکالمه ،صدای بیپ مخصوصی اطلاع می دهد که زمان به پایان رسیده و ارتباط قطع می گردد.وارد کردن شماره ها و یا حذف آنها فقط از طریق اداره پشتیبانی امکان دارد.با گذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه را از دریچه دریافت ،بردارید.
ادامه مکالمه شهری عادی
در زمان مکالمه بعد از دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز اول در صورتیکه سیگنال 16 کیلو هرتز دیگری در محدوده زمانی تنظیم شده(پیش تنظیم=190 ثانیه)نرسیده با صدای بیپ مخصوصی مکالمه قطع می گردد،مگر وضعیت زیر فعال باشد،با دریافت سکه بعد از دریافت سیگنال16 کیلو هرتز و یا اتمام تایمر شهری (پیش تنظیم=180 ثانیه،غیر فعال).
محدودیت تعداد شماره های تلفن
با وارد کردن حداکثر 8 رقم (پیش تنظیم=8 رقم)، و با اتمام زمان پیش تنظیم=10 ثانیه) برای وارد کردن آخرین کلید،صفحه کلید قفل می شود و در صورت دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز شماره گیر تن فعال می شود (پیش تنظیم=فعال).
تنظیم برد حس سکه
در صورتی که برد حس کننده سکه خراب و یا از مدار جدا شود LED2 همراه با صدای بیپ مخصوصی شروع به چشمک زدن می کندو یا در صورت بروز هر گونه اشکال در زمان ورود سکه ،دریافت سکه،رد شدن سکه،و یا گیر کردن سکه جلوی حس کننده(بدون کنترل)،مدار با صدای بیپ مخصوصی اعلام اشکال می کند.
در صورتی که تلفن سکه را قبول نکند مراحل زیر را انجام دهید:
1) تلفن را در وضعیت برنامه ریزی قرار دهید.
2) گوشی را بردارید،بیپ بلندی میشنوید.
3) سکه ای را در تلفن بیندازید تا جلوی حس کننده سکه قرار بگیرد.
4) کلید *را بزنید یک بیپ بلند و یک بیپ بلند میشنوید.
5) مقدار آفست را باید وارد کنید 000-255 (پیش تنظیم=020 )،و یا با زدن کلید # از این مرحله خارج شوید.
6)یک بیپ کوتاه و یک بیپ بلند می شنوید،به معنی پایان تنظیم،جامپر برنامه ریزی را به وضعیت نرمال برگردانید.
مدارات تلفن سکه ای
مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد :
الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه):
مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ(FO) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .
توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .
ب) مدار اصلی :
قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی آی سی(E2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .
1- ورودی خط:
که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .
2- مدار تغذیه :
این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره می نماید .
3- مدار مکالمه :
مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .
4- مدار :khz 16
این مدار از آی سی معکوس کننده 4069 استفاده شد و ابتدا بعد از پالس تقویت و محدود شده و در طبقه بعد مجددا تقویت ودردو گیت آخر سیگنال دریافتی به صورت مربعی شده و میکروکنترلر فرستاده می شود.
5- مدار سوییچ رله دریافت سکه:
این مدار در حقیقت فرمان جذب رله قلک را به عهده دارد بدین معنی که هر گاه آی سی میکرو کنترلر پالس khz 16 را در یافت وبا مقایسه با آنچه که به عنوان تنظیم برنامه ریزی شده است فرمان جذب و یا عدم جذب رله مذکور را می دهد.
6- مدار سوییج شماره گیر :
اطلاعات کیبرد را میکرو کنترولر خوانده ودر صورت لزوم به آی سی شماره گیر انتقال می دهد (مثلا درصورت شماره گیری بیش از 8 رقم میکروکنترلر اجازه ارسال آن به آی سی شماره گیر را نمی دهد) با توجه به اینکه این سیستم دارای دو نوع شماره گیری (تن و پالس) می باشد دو قسمت مدار ذیل انتقال شماره به خط را به عهده دارد.
الف) مدار سوییچ شماره گیر پالس:
کد اطلاعات را از آی سی شماره گیر گرفته و با انتقال آن بر روی ترانزیستورq7 کار قطع ووصل خط را برای زمان 40و60 انجام می دهد .
ب) مدار انتقال تن:
در حالت شماره گیری تن را بر روی خط ارسال می نماید .
توضیح اینکه : در این دستگاه پس از شما ره گیری پالس و برقراری ارتباط شماره گیربه طور اتوماتیک ازحالت پالس به تن تبدیل شده که میتوان برای گرفتن سرویس دبیت کارت و غیره استفاده نمود.
7- مدار قطع دهنی :
با برنامه ریزی در این سیستم (کدهای برنامه ریزی به پیوست می باشد ) می توان مدار را به گونه ای تنظیم نمود که قبل از دریافت پالس khz 16 دهنی قطع بوده و استفاده از آن امکان پذیر نباشد.
8- مدار قطع گوشی :
صدای پالس شماره گیری در گوشی را حذف می نماید و تضعیف صدای شماره گیری تن در گوشی را به عهده دارد. در این سیستم دو عدد lcd تحت عنوان 16khz not ، coin not استفاده شده است که طرز عملکرد آن به شرح ذیل می باشد.
led CIOn = در حالت روشن = سکه را حس کرده است
در حالت خاموش = بدون سکه
در حالت چشمک زدن = اشکال در مکانیزم ویا سیم کشی
led 16khz = در حالت چشمک زدن = برنامه ریزی
در حا لت روشن = دریافت 16khz
عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق
سوییچینگ
در دنیای امروز ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین دو نقطه برروی کره ی زمین در هر لحظه ی دلخواه امری بسیار اساسی و ضروری به نظر می رسد به طوری که اگر هم اکنون این امکان از بین برود، زندگی جوامع بشری دچار بحران جدی خواهد شد. وظیفه ی برقراری این ارتباط که ممکن است یک مکالمه ی ساده ی تلفنی، ارسال نمابر، پخش سیگنال های رادیویی و تلویزیونی، رد و بدل اطلاعات بین دو ترمینال کامپیوتری و یا اتصال به شبکه ی جهانی اینترنت باشد به طور عام به عهده ی شبکه های ارتباطی-مخابراتی است. شبکه های مخابراتی نوین علاوه بر تبادل عنواع مختلف اطلاعات شامل صوت، تصویر و دیتا خدمات جانبی متعددی را نیز ارائه می دهند. اما جالب است بدانیم پایه ی تمامی این شبکه ها و سرویس ها "شبکه ی ساده ی قدیمی تلفن" (POST) است. شبکه ی POST وظیفه ی ارتباط تلفنی (صوتی) بین دو نفر را بر عهده دارد. برای تحقق این امر شبکه ی تلفنی از اجزای زیر استفاده می کند:
1 – ترمینال های انتهایی: این ترمینال ها در واقع همان دستگاه های تلفن هستند که اطلاعات صوتی کاربر (مشترک تلفنی) را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند.
2 – شبکه ی دسترسی(ACCESS NETWORK): مجموعه تجهیزات و واسط هایی که ترمینال مشترک را به بدنه شبکه متصل می کنند، شبکه ی دسترسی نامیده می شود. در شبکه ی دسترسی به طور سنتی از اکبل های مسی استفاده می شود، اما امروزه بخش های بزرگی از شبکه ی کابلی در حال جایگزین شدن توسط تجهیزات رادیویی و فیبر نوری می باشد.
3 – مراکز سوییچینگ: این مراکز در واقع گره های شبکه هستند که ترمینال های انتهایی (مشترکین) مستقیما به آنها متصل شده و اطلاعات (مکالمات) مشترکین از آنجا به مقصد مورد نظر هدایت و راهیابی می شوند.
4 – شبکه ی انتقال: ارتباط بین مراکز سوییچینگ از طریق این شبکه صورت می پذیرد. به طور کلی دراین شبکه ها بسته به حجم اطلاعات و مسافت بین دو مرکز سوییچ مبدا و مقصد از تجهیزات رادیویی، ماهواره ای و یا فیبر نوری استفاده می شود.
در یک شبکه ی تلفنی، یک شمترک برای برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر، توسط دستگاه تلفن خود واز طریق شبکه ی دسترسی به مرکز سوییچینگ متصل می گردد و سپس با توجه به آدرس مقصد (شماره تلفن مشترک مقصد) ممکن است به وسیله همان مرکز سوییچ مستقیما به همان مشترک مورد نظر وصل گردد و یا از طریق شبکه ی انتقال و پس از چند بار عبور از دیگر مراکز سوییچ به مشترک مورد نظر متصل گردد.
مراکز سوییچینگ جهت برقراری مکالمه به دو طریق با دنیای خارج از خود در ارتباط هستند:
1 – خطوط مشترکین یا Subscriber Lines
2 – خطوط شبکه ی انتقال که اصطلاحا به آنها مدار، کانال و یا ترانک گفته می شود.
باید توجه داشت که درخواست برقراری ارتباط می تواند از طرف یک مشترک مرکز به مقصد مورد نظر و یا از طرف ترانک به مقصد مشترک مرکز باشد.در واقع به طور کلی یک مرکز سوییچ می تواند چهار نوع ارتباط را برقرار کند:
الف) یک مشترک خود را به یکی دیگر از مشترکین خودش متصل کند(مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک یک مرکز هستند). در این حالت به شبکه ی انتقال نیازی نیست.
ب) یک مشترک خود را به یک ترانک شبکه ی انتقال که به مرکز دیگر منتهی می شود(ترانک خروجی) متصل کند(مبدا مکالمه مشترک مرکز و مقصد مشترک مرکز دیگر می باشد).
ج) یک ترانک را که از مرکز دیگری می آید (ترانک ورودی) به یکی از مشترکین خود متصل کند (مبدا مشترک مرکزی دیگر و مقصد مشترک این مرکز است).
د) یک ترانک ورودی را به یک ترانک خروجی وصل کند (مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک مراکز دیگری هستند).
در حالت کلی مراکز سوییچینگ (Exchanges Switching) با توجه به نوع استفاده و نوع ارتباطی که برقرار می کنند به انواع زیر دسته بندی می شوند:
¨ مراکز شهری یا محلی (Local Exchange=LX): مراکزی هستند که در مناطق شهری و روستایی نصب شده و مشترکین از طریق شبکه دسترسی به آنها وصل می شوند و به روش های "الف" "ب" و "ج" فوق الذکر امکان راتباط مشترکین را فراهم می کنند.
¨ مراکز گذر یا ترانزیت (Tandem Transit Exchange=TX): این مراکز دارای مشترک نبوده (فاقد شبکه ی دسترسی هستند) و بنا به نیاز ارتباط دهنده مراکزی هستند که مستقیما با با یکدیگر ارتباط ندارند. مراکز ترانزیت فقط ارتباط نوع "د" رابرقرار می کنند.
¨ مراکز ترانزیت – شهری (Local Transit Exchange=LTX):مراکزی هستند که هردو وظایف نوع "1" و "2" را انجام می دهند.
¨ مراکز راه دور (بین شهری)(Exchange Toll): این نوع مراکز امکان ارتباط مشترکین یک شهر را با شهرهای دیگر فراهم می کنند. مراکز بین شهری از نظر عملکرد مانند مراکز ترانزیت هستند با این تفاوت که از طرفی به مراکز محلی یا ترانزیت یک شهر و از طرف دیگر به مراکز راه دور شهرهای دیگر متصل هستند.
این مراکز (Subscriber Trunk Dialing) STD نامیده می شوند. نیز با توجه به موقعیت آنها در شبکه ی مخابراتی (Secondary Center) SC یا (Primary Center) PC لقب داده می شوند. در هر شهر یک یا دو مرکز بین شهری وجود دارد.
¨ مراکز بین المل(International Switching Center=ISC): این مراکز نیز از نظر عملکرد مانند TX هستند و وظیفه ی برقراری ارتباط بین کشورها را بر عهده دارند. در هر کشور یک یا دو مرکز بین الملل وجود دارد و تمام مراکز راه دور به این مرکز وصل می شوند.
¨ مراکز موبایل(MSC=Mobile Switching Center): مراکزی که مانند مراکز LX عمل می کنند با این تفاوت عمده که شبکه ی دسترسی آنها یک شبکه ی رادیویی ویژه است و به همین دلیل تجهیزات خاصی برای ارتباط با این شبکه ی دسترسی دارند.
¨ مراکز(Private Automatic Branch Exchange=PABX ): مراکز کوچکی هستند که معمولا در شرکت ها و سازمان ها استفاده شده و از طرفی از طریق خطوط تلفن محدودی (بین 2 تا چند ده خط) به شبکه ی مخابراتی وصل شده و از طرف دیگر با تعداد خطوط بیشتری (بین چند ده خط تا چند صد خط) به مشترکین داخلی خود سرویس می دهند.
با یادآوری این نکته که وظیفه ی اصلی هر مرکز سوییچینگ بدون توجه به نوع ، اتصال و برقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یا ترانک) به یک پورت خروجی است ، اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که مرکز سوییچ چگونه و با استفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام می دهد؟
همه ی ما به طور اجمال می دانیم در یک شبکه ی تلفنی هر مشترک دارای یک شماره تلفن مخو به خود است که به عنوان آدرس او در شبکه مورد استفاده قرار گرفته و مشترکین دیگر برای مکالمه با او کافی است با دستگاه تلفن خود آن را شماره گیری نمایند.بنابراین تمام اطلاعاتی که در یک شبکه ی تلفنی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره تلفن است.در واقع اگر بخواهیم دقیقتر بحث کنیم در شبکه های مخابراتی یک سیستم شماره گذاری (Numbering System) وجود دارد که مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و مشترکین بر اساس آن شماره گذاری می شوند.
در این سیستم به هر مرکز در شهر یک شماره تلفن "کد مرکز" یا ( (Officcecode اختصاص داده می شود.این کد می تواند از یک رقم تا چهار رقم باشد.در سیستم فعلی شماره گذاری ایران کد کلیه ی مراکز حتما باید سه رقمی باشد.تعداد مشترکینی که می توانند به مرکز وصل شوند"ظرفیت مرکز" (Capacity) نامیده میشود.مثلا یک مرکز ده هزار شماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد.این مشترکین در مرکز از "0000" تا حداکثر "9999" شماره گذاری می شوند.بر این اساس شماره ی کامل یک مشترک عبارت است از:(شماره مشترک در مرکز + کد مرکز) که به شکل CCCXXXX نمایش داده می شود.اگر ظرفیت یک مرکز سوییچ بیش از ده هزار شماره می باشد،به ازای هر ده هزار شماره یک کد مرکز جداگانه خواهد داشت.به طور مثال اگر کد یک مرکز ده هزار شماره ای 425 باشد مشترکین آن از 4250000 تا 4259999 شماره شماره گذاری می شوند و اگر دارای بیست هزار مشترک باشد،ده هزار مشترک بعدی می توانند از 4260000 تا 4260000 شماره گذاری شوند.
در این سیستم برای ارتباط شهرها با یکدیگر نیز به هر شهر یک کد اختصا داده می شود،که به آن کد شهر یا(Area Code) گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن از کد مراکز داخل شهر یک رقم خاص مثل "صفر" قبل از آن اضافه می شود.این کد نیز در سیستم فعلی ایران بدون احتساب صفر اضافه سه رقمی است.مثلا کد شهر کرمانشاه 0831 است.برای شماره گیری یک مشترک در شهری دیگر این کد باید قبل از شماره ی مشترک گرفته شود.
به همین ترتیب برای هر کشور نیز کدی در نظر گرفته می شود.این کد معمولا دو یا سه رقمی بوده و بسته به هر کشور ارقام خای قبل از آن قرار داده می شود.در گشور ما قبل از کدهای خارج از کشور دو رقم صفر "00" قرار داده می شود.حال ببینیم اگر یک مشترک شروع به شماره گیری کند در حالت های مختلف چگونه راهیابی می شود:
الف) مشترک مرکز ،شماره ی مشترک دیگر از همان مرکز را می گیرد (مثلا مشترک 4251215 شماره ی 4258739 را می گیرد):در این ورت شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز سوییچ (در اینجا مرکز 425) کد مرکز شماره ی دریافتی را بررسی و با کد خودش مقایسه می کند،چون با کد خودش برابر است یک مسیر بین مشترک مبدا (1215) و مقصد (8739) برقرار می کند.
ب) مشترک مرکز، شماره ی مشترک یک مرکز دیگر را می گیرد(مثلا4251215 شماره ی 8275618 را می گیرد):شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز کد آن را (827) را چک می کند چون با کد خودش (425) برابر نیست، شماره را از طریق ترانک های خروجی به مرکز مقد ارسال می کند،مرکز مقصد با دریافت ارقام مجددا کد ان را با کد خودش مقایسه می کند و چون هر دو کد یکی هستند یک مسیر تا مشترک مقصد اختصاص می دهد،به این ترتیب یک مسیر کامل از مشترک مبدا تا مشترک مقصد بسته می شود.
ج) مشترک مرکز، شماره ی مشترک در یک شهر دیگر را می گیرد (4251215 شماره ی 0251725457 را می گیرد):
شماره ی مخاطب به مرکز 425 ارسال می گردد، چون شماره با "0" شروع شده مرکز این ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری ارسال می کند.مرکز بین شهری پس از تشخیص شهر و مسیر مورد نظر با استفاده از کد بین شهری
(در اینجا 0251)، ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری مقصد ارسال می کند.مرکز بین شهری مقصد نیز با تشخیص کد مرکز مقصد (در اینجا 725)، با ایجاد یک مسیر، بقیه ی ارقام (7254576) را به مرکز مقصد می فرستد.نهایتا در مرکز مقصد چون قسمت کد ارقام دریافتی (725) با کد مرکز یکی است یک مسیر تا مشترک مقصد برقرار می کند.به این طریق یک مسیر کامل بین مشترک مبدا و مقصد جهت انجام مکالمه برقرار می گردد.در مورد مکالمه ی بین الملل نیز به طور مشابه ارتباط برقرار می شود.
چگونگی عملیات سوییچینگ در داخل یک مرکز سوییچ:
به طور کلی دو روش سوییچینگ وجود دارد:
الف) سوییچینگ مداری(Circuite Switching): دراین روش پس از درخواست مبدا برای برقراری مکالمه و قبول درخواست توسط سوییچ مقصد، یک مدار ثابت بین مبدا و مقصد تا انتهای زمان مکالمه لختصاص داده می شود و پس از انجام مکالمه مدار آزاد می گردد.بیشتر مراکز تلفنی از این روش استفاده می کنند.
ب) سوییچینگ بسته ای(Packet Switching): در این روش (که تنها برای اطلاعات دیجیتال به کار می رود) اطلاعات مورد نظر (مثلا صوتی که قبلا به صورت دیجیتال در آمده)، ابتدا به بسته های اطلاعاتی کوچکتر تقسیم شده سپس هر بسته با توجه به بار و ترافیک شبکه، مسیر خود را انتخاب می کند. در این روش آدرس مقصد به هر بسته الصاق می شود. در مقصد بسته های رسیده مجددا با هم ترکیب می شوند. مطلب قابل توجه این که در این روش یک مدار خا به یک مکالمه اختصاص داده نمی شود.از این روش هم اکنون در شبکه های دیتا و اینترنت استفاده می شود. اما استفاده از این روشها به نوع مرکز سوییچ نیز بستگی دارد.مراکز سوییچ از دیدگاه تجهیزات به دو دسته تقسیم می شوند:مراکز آنالوگ و مراکز دیجیتال.
الف) مراکز آنالوگ: در مراکز آنالوگ که فقط از روش سوییچینگ مداری استفاده می کنند، با استفاده از تجهیزات و وسایل الکتریکی و مکانیکی (مانند رله ها و...) عمل سوییچینگ انجام می شود، یعنی یکی از ورودی های مرکز در مدت مکالمه به یکی از ورودی های دیگر وصل می شود.از مرکز آنالوگ می توان به مراکز اپراتوری و مراکز EMD اشاره کرد.به دلیل منسوخ شدن در مورد این نوع مراکز بحث بیشتری نمی کنیم.
ب) مراکز دیجیتال: در مراکز دیجیتال اطلاعت مورد نظر اگر دیجیتال نباشد(مانند اطلاعات صوتی) ابتدا به دیجیتال تبدیل می شود، سپس با استفاده از پردازنده ها و حافظه های کامپیوتری عملیات سوییچینگ برروی آن انجام می شود.این عملیات می تواند به روش مداری یا بسته ای انجام شود.مجددا به خاطر استفاده ی مراکز تلفنی از روش مداری ما بحث خود را به این روش محدود می کنیم.
در مراکز دیجیتال اطلاعات هر کانال صحبت (4KHz) دیجیتال شده و یک کانال دیجیتال"64Kbps" در جهت رفت ویک کانال در جهت برگشت به آن اختصاص داده می شود.با توجه به استفاده از روش سوییچینگ مداری در تمتم طول مدت مکالمه از آغاز تا انتها، در همه ی تجهیزات سوییچ مبدا، شبکه ی انتقال و سوییچ مقصد این دو کانال (رفت و برگشت) به یک مکالمه اختصاص می یابند وتنها پس از اتمام این تجهیزات آزاد شده و قابل استفاده توسط مشترکین دیگر خواهند بود.معمولا در داخل مرکز سوییچ اطلاعات چندین مکالمه (کانال) در کنار
هم قرار گرفته و شریان های اطلاعاتی بزرگتری را تشکیل می دهند.در این صورت به هر کانال دیجیتال در یک شریان یک شیار زمانی (Time Switching) گفته می شود.در بعضی موارد اطلاعات مشترک مبدا در یک شریان و اطلاعات مشترک مقصد در شریان دیگری قرار دارند، در این صورت اطلاعات یک تایم اسلات از یک شریان باید با یک شریان زمانی از شریان دیگر جابجا شود.به عملیات سوییچینگ مکانی ( Space Switching ) گفته می شود.در یک مرکز بسته به ظرفیت مرکز، نوع مرکز (شرکت سازنده) و تکنولوژی مورد استفاده در یک مکالمه ممکن است از ترکیب های مختلف سوییچ های زمانی و مکانی استفاده گردد.
توضیح پاره اى از اصطلاحات مورد استفاده درمراکزدیجیتال:
الف) pcm:
یک نوع مدولاسیون دیجیتال است که در آن 32 کانال دیجیتال صوتى هر یک با سرعت64KBs در کناریکدیگرقرار کرفته و مجموعا یک فرم با سرعت 2MBPS را تشکیل مى دهند.از این مدولاسیون معمولا
در شبکه انتقال ودر ارتباط بین مراکز استفاده مى شود.
ب)ترانک دیجیتال :
در مراکز سوییج دیجیتال جهت ارتباط مرکز با شبکه انتقال تجهیزاتی به نام "تجهیزات ترانک دیجیتال" وجود دارد که هر پورت آن جهت اتصال به یک 2MBPS PCM (که اصطلاحات E1نامیده میشود) اختصاص پیدا می کند.وهمان طور که قبلا اشاره شد به هر یک از 32 کانال آن یک "ترانک دیجیتال" گفته مى شود.
ج)سیکنالینک (SIGNALING):
به مجموعه سیگنال ها وعلایم قراردادى استاندارد گفته می شود که جهت برقرارى ارتباط بین دومرکز(بیش از شروع مکالمه ) به کار مى رود.
د) سیکنالینک :
نوعى از سیستم سیکنالینک که در آن اطلاعات سیکنالینک یک ترانک همراه با خود ترانک حمل مى شود . نوع کلى این روش سیکنالینک کانال مرتبط نامیده مى شود.
ه) سیکنالینک شماره 7(N07):
نوعى دیکر از سیستم سیکنالینک که در آن اطلاعات سیکنالینک به طور مستقل از کانال،به همراه سیکنالینک
دیکر کانال ها در یک مسیر مجزا حمل مى شود . نوع کلى این روش سیکنالینک کانال مشترک نامیده مى شود از مزایاى این روش سرعت بالاى بر قرارى مکالمه ، توانایى تعریف تعداد بسیار زیاد سیکنال ها و توانایى ارسال هم زمان اطلاعات صوت و سیکنالینک است.
و)تمرکز (CONCENTRATION):
به دلیل این که درهر مرکز به طور طبیعى تمامى مشترکین هم زمان داراى ارتباط نیستند ، در عمل یک مرکزسوییج را طورى طراحى مى کنند که تنها به درصدى از مشترکین سرویس بدهد . این عمل "تمرکز" نامیده مى شود و درصد آن با توجه به بافت منطقه (تجارى ،ادارى ،مسکونى و...) و ساختار سوییج تعیین مى شودوعددى بین 10تا 30 درصد است.

گزارش کارآموزی بررسی نحوه عملکرد مخابرات در بخش تعمیرات در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
¨ فصل اول : تلفن سکه ای تکتا
بخش اول:
شرح مدار
صفحه کلید
دریافت سکه ی بعدی
سرویس دبیت کارت
سرویس های رایگان
مکالمه ی شهری عادی
محدودیت تعداد شماره های تلفن
تنظیم برد حس سکه
بخش دوم:
مکانیزم مدار تشخیص سکه
مدار اصلی
بخش سوم:
برنامه ریزی
فعال و غیر فعال کردن برخی از خصوصیات تلفن
عیب یابی و رفع عیب
عیب یابی بر اساس روشن شدن LED و صدای بوق
¨ فصل دوم: تلفن سکه ای تکتا طرح قدیم
¨ فصل سوم: سوییچینگ
¨ فصل چهارم: شرحی درباره ی انواع ارتباطات


تلفن سکه ای تکتا

برد جدید قابل برنامه ریزی

مدل: 1TL.300.5520

شرح مدار:
LED1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال16KHz و یا حالت برنامه ریزی.
LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .

JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس .
(Make/Break ratio selector jumper) درحالت 60/40 باید به 60/40=3+2 7.66/3.33=2+1
JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری (Tone/Pulse) Tone=3+2 Pulse=2+1
JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1
(Write enable) programming mode=3+2

صفحه کلید
اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده می شود .
کلیدهای(*،0،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(# ، 0 ، *) درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمی کنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال16KHz بازمیشود .

دریافت سکه بعدی
درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال16KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد 101 رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال 16KHz را تنظیم کنید . ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال 16KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال 16KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .
سرویس دبیت کارت
باوراد کردن شماره 132( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال 16KHz ( پیش تنظیم = بدون 16KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .

سرویسهای رایگان

با وارد کردن شماره تلفن های موجود در لیست سرویسهای رایگان تلفن ،مثل 110 و115 و در پی آن،با دریافت و یا بدون دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز(پیش تنظیم=فعال)صدای بیپ مخصوصی اطلاع از شروع مکالمه رایگان می دهد(پیش تنظیم=فعال).با محدودیت زمانی (پیش تنظیم=180 ثانیه).در پایان مکالمه ،صدای بیپ مخصوصی اطلاع می دهد که زمان به پایان رسیده و ارتباط قطع می گردد.وارد کردن شماره ها و یا حذف آنها فقط از طریق اداره پشتیبانی امکان دارد.با گذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه را از دریچه دریافت ،بردارید.

ادامه مکالمه شهری عادی

در زمان مکالمه بعد از دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز اول در صورتیکه سیگنال 16 کیلو هرتز دیگری در محدوده زمانی تنظیم شده(پیش تنظیم=190 ثانیه)نرسیده با صدای بیپ مخصوصی مکالمه قطع می گردد،مگر وضعیت زیر فعال باشد،با دریافت سکه بعد از دریافت سیگنال16 کیلو هرتز و یا اتمام تایمر شهری (پیش تنظیم=180 ثانیه،غیر فعال).

محدودیت تعداد شماره های تلفن

با وارد کردن حداکثر 8 رقم (پیش تنظیم=8 رقم)، و با اتمام زمان پیش تنظیم=10 ثانیه) برای وارد کردن آخرین کلید،صفحه کلید قفل می شود و در صورت دریافت سیگنال 16 کیلو هرتز شماره گیر تن فعال می شود (پیش تنظیم=فعال).

تنظیم برد حس سکه

در صورتی که برد حس کننده سکه خراب و یا از مدار جدا شود LED2 همراه با صدای بیپ مخصوصی شروع به چشمک زدن می کندو یا در صورت بروز هر گونه اشکال در زمان ورود سکه ،دریافت سکه،رد شدن سکه،و یا گیر کردن سکه جلوی حس کننده(بدون کنترل)،مدار با صدای بیپ مخصوصی اعلام اشکال می کند.
در صورتی که تلفن سکه را قبول نکند مراحل زیر را انجام دهید:
1) تلفن را در وضعیت برنامه ریزی قرار دهید.
2) گوشی را بردارید،بیپ بلندی میشنوید.
3) سکه ای را در تلفن بیندازید تا جلوی حس کننده سکه قرار بگیرد.
4) کلید *را بزنید یک بیپ بلند و یک بیپ بلند میشنوید.
5) مقدار آفست را باید وارد کنید 000-255 (پیش تنظیم=020 )،و یا با زدن کلید # از این مرحله خارج شوید.
6)یک بیپ کوتاه و یک بیپ بلند می شنوید،به معنی پایان تنظیم،جامپر برنامه ریزی را به وضعیت نرمال برگردانید.


مدارات تلفن سکه ای
مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد :
الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه):
مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ(FO) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .
توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .


ب) مدار اصلی :
قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی آی سی(E2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .

1- ورودی خط:
که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .

2- مدار تغذیه :
این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره می نماید .

3- مدار مکالمه :
مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .

4- مدار :khz 16
این مدار از آی سی معکوس کننده 4069 استفاده شد و ابتدا بعد از پالس تقویت و محدود شده و در طبقه بعد مجددا تقویت ودردو گیت آخر سیگنال دریافتی به صورت مربعی شده و میکروکنترلر فرستاده می شود.

5- مدار سوییچ رله دریافت سکه:
این مدار در حقیقت فرمان جذب رله قلک را به عهده دارد بدین معنی که هر گاه آی سی میکرو کنترلر پالس khz 16 را در یافت وبا مقایسه با آنچه که به عنوان تنظیم برنامه ریزی شده است فرمان جذب و یا عدم جذب رله مذکور را می دهد.
6- مدار سوییج شماره گیر :
اطلاعات کیبرد را میکرو کنترولر خوانده ودر صورت لزوم به آی سی شماره گیر انتقال می دهد (مثلا درصورت شماره گیری بیش از 8 رقم میکروکنترلر اجازه ارسال آن به آی سی شماره گیر را نمی دهد) با توجه به اینکه این سیستم دارای دو نوع شماره گیری (تن و پالس) می باشد دو قسمت مدار ذیل انتقال شماره به خط را به عهده دارد.

الف) مدار سوییچ شماره گیر پالس:
کد اطلاعات را از آی سی شماره گیر گرفته و با انتقال آن بر روی ترانزیستورq7 کار قطع ووصل خط را برای زمان 40و60 انجام می دهد .

ب) مدار انتقال تن:
در حالت شماره گیری تن را بر روی خط ارسال می نماید .
توضیح اینکه : در این دستگاه پس از شما ره گیری پالس و برقراری ارتباط شماره گیربه طور اتوماتیک ازحالت پالس به تن تبدیل شده که میتوان برای گرفتن سرویس دبیت کارت و غیره استفاده نمود.

7- مدار قطع دهنی :
با برنامه ریزی در این سیستم (کدهای برنامه ریزی به پیوست می باشد ) می توان مدار را به گونه ای تنظیم نمود که قبل از دریافت پالس khz 16 دهنی قطع بوده و استفاده از آن امکان پذیر نباشد.

8- مدار قطع گوشی :
صدای پالس شماره گیری در گوشی را حذف می نماید و تضعیف صدای شماره گیری تن در گوشی را به عهده دارد. در این سیستم دو عدد lcd تحت عنوان 16khz not ، coin not استفاده شده است که طرز عملکرد آن به شرح ذیل می باشد.
led CIOn = در حالت روشن = سکه را حس کرده است
در حالت خاموش = بدون سکه
در حالت چشمک زدن = اشکال در مکانیزم ویا سیم کشی
led 16khz = در حالت چشمک زدن = برنامه ریزی
در حا لت روشن = دریافت 16khz

عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق

سوییچینگ
در دنیای امروز ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین دو نقطه برروی کره ی زمین در هر لحظه ی دلخواه امری بسیار اساسی و ضروری به نظر می رسد به طوری که اگر هم اکنون این امکان از بین برود، زندگی جوامع بشری دچار بحران جدی خواهد شد. وظیفه ی برقراری این ارتباط که ممکن است یک مکالمه ی ساده ی تلفنی، ارسال نمابر، پخش سیگنال های رادیویی و تلویزیونی، رد و بدل اطلاعات بین دو ترمینال کامپیوتری و یا اتصال به شبکه ی جهانی اینترنت باشد به طور عام به عهده ی شبکه های ارتباطی-مخابراتی است. شبکه های مخابراتی نوین علاوه بر تبادل عنواع مختلف اطلاعات شامل صوت، تصویر و دیتا خدمات جانبی متعددی را نیز ارائه می دهند. اما جالب است بدانیم پایه ی تمامی این شبکه ها و سرویس ها "شبکه ی ساده ی قدیمی تلفن" (POST) است. شبکه ی POST وظیفه ی ارتباط تلفنی (صوتی) بین دو نفر را بر عهده دارد. برای تحقق این امر شبکه ی تلفنی از اجزای زیر استفاده می کند:

1 – ترمینال های انتهایی: این ترمینال ها در واقع همان دستگاه های تلفن هستند که اطلاعات صوتی کاربر (مشترک تلفنی) را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند.

2 – شبکه ی دسترسی(ACCESS NETWORK): مجموعه تجهیزات و واسط هایی که ترمینال مشترک را به بدنه شبکه متصل می کنند، شبکه ی دسترسی نامیده می شود. در شبکه ی دسترسی به طور سنتی از اکبل های مسی استفاده می شود، اما امروزه بخش های بزرگی از شبکه ی کابلی در حال جایگزین شدن توسط تجهیزات رادیویی و فیبر نوری می باشد.

3 – مراکز سوییچینگ: این مراکز در واقع گره های شبکه هستند که ترمینال های انتهایی (مشترکین) مستقیما به آنها متصل شده و اطلاعات (مکالمات) مشترکین از آنجا به مقصد مورد نظر هدایت و راهیابی می شوند.

4 – شبکه ی انتقال: ارتباط بین مراکز سوییچینگ از طریق این شبکه صورت می پذیرد. به طور کلی دراین شبکه ها بسته به حجم اطلاعات و مسافت بین دو مرکز سوییچ مبدا و مقصد از تجهیزات رادیویی، ماهواره ای و یا فیبر نوری استفاده می شود.
در یک شبکه ی تلفنی، یک شمترک برای برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر، توسط دستگاه تلفن خود واز طریق شبکه ی دسترسی به مرکز سوییچینگ متصل می گردد و سپس با توجه به آدرس مقصد (شماره تلفن مشترک مقصد) ممکن است به وسیله همان مرکز سوییچ مستقیما به همان مشترک مورد نظر وصل گردد و یا از طریق شبکه ی انتقال و پس از چند بار عبور از دیگر مراکز سوییچ به مشترک مورد نظر متصل گردد.

مراکز سوییچینگ جهت برقراری مکالمه به دو طریق با دنیای خارج از خود در ارتباط هستند:
1 – خطوط مشترکین یا Subscriber Lines
2 – خطوط شبکه ی انتقال که اصطلاحا به آنها مدار، کانال و یا ترانک گفته می شود.

باید توجه داشت که درخواست برقراری ارتباط می تواند از طرف یک مشترک مرکز به مقصد مورد نظر و یا از طرف ترانک به مقصد مشترک مرکز باشد.در واقع به طور کلی یک مرکز سوییچ می تواند چهار نوع ارتباط را برقرار کند:
الف) یک مشترک خود را به یکی دیگر از مشترکین خودش متصل کند(مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک یک مرکز هستند). در این حالت به شبکه ی انتقال نیازی نیست.
ب) یک مشترک خود را به یک ترانک شبکه ی انتقال که به مرکز دیگر منتهی می شود(ترانک خروجی) متصل کند(مبدا مکالمه مشترک مرکز و مقصد مشترک مرکز دیگر می باشد).
ج) یک ترانک را که از مرکز دیگری می آید (ترانک ورودی) به یکی از مشترکین خود متصل کند (مبدا مشترک مرکزی دیگر و مقصد مشترک این مرکز است).
د) یک ترانک ورودی را به یک ترانک خروجی وصل کند (مبدا و مقصد مکالمه هر دو مشترک مراکز دیگری هستند).
در حالت کلی مراکز سوییچینگ (Exchanges Switching) با توجه به نوع استفاده و نوع ارتباطی که برقرار می کنند به انواع زیر دسته بندی می شوند:
¨ مراکز شهری یا محلی (Local Exchange=LX): مراکزی هستند که در مناطق شهری و روستایی نصب شده و مشترکین از طریق شبکه دسترسی به آنها وصل می شوند و به روش های "الف" "ب" و "ج" فوق الذکر امکان راتباط مشترکین را فراهم می کنند.
¨ مراکز گذر یا ترانزیت (Tandem Transit Exchange=TX): این مراکز دارای مشترک نبوده (فاقد شبکه ی دسترسی هستند) و بنا به نیاز ارتباط دهنده مراکزی هستند که مستقیما با با یکدیگر ارتباط ندارند. مراکز ترانزیت فقط ارتباط نوع "د" رابرقرار می کنند.
¨ مراکز ترانزیت – شهری (Local Transit Exchange=LTX):مراکزی هستند که هردو وظایف نوع "1" و "2" را انجام می دهند.
¨ مراکز راه دور (بین شهری)(Exchange Toll): این نوع مراکز امکان ارتباط مشترکین یک شهر را با شهرهای دیگر فراهم می کنند. مراکز بین شهری از نظر عملکرد مانند مراکز ترانزیت هستند با این تفاوت که از طرفی به مراکز محلی یا ترانزیت یک شهر و از طرف دیگر به مراکز راه دور شهرهای دیگر متصل هستند.
این مراکز (Subscriber Trunk Dialing) STD نامیده می شوند. نیز با توجه به موقعیت آنها در شبکه ی مخابراتی (Secondary Center) SC یا (Primary Center) PC لقب داده می شوند. در هر شهر یک یا دو مرکز بین شهری وجود دارد.
¨ مراکز بین المل(International Switching Center=ISC): این مراکز نیز از نظر عملکرد مانند TX هستند و وظیفه ی برقراری ارتباط بین کشورها را بر عهده دارند. در هر کشور یک یا دو مرکز بین الملل وجود دارد و تمام مراکز راه دور به این مرکز وصل می شوند.
¨ مراکز موبایل(MSC=Mobile Switching Center): مراکزی که مانند مراکز LX عمل می کنند با این تفاوت عمده که شبکه ی دسترسی آنها یک شبکه ی رادیویی ویژه است و به همین دلیل تجهیزات خاصی برای ارتباط با این شبکه ی دسترسی دارند.
¨ مراکز(Private Automatic Branch Exchange=PABX ): مراکز کوچکی هستند که معمولا در شرکت ها و سازمان ها استفاده شده و از طرفی از طریق خطوط تلفن محدودی (بین 2 تا چند ده خط) به شبکه ی مخابراتی وصل شده و از طرف دیگر با تعداد خطوط بیشتری (بین چند ده خط تا چند صد خط) به مشترکین داخلی خود سرویس می دهند.

با یادآوری این نکته که وظیفه ی اصلی هر مرکز سوییچینگ بدون توجه به نوع ، اتصال و برقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یا ترانک) به یک پورت خروجی است ، اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که مرکز سوییچ چگونه و با استفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام می دهد؟
همه ی ما به طور اجمال می دانیم در یک شبکه ی تلفنی هر مشترک دارای یک شماره تلفن مخو به خود است که به عنوان آدرس او در شبکه مورد استفاده قرار گرفته و مشترکین دیگر برای مکالمه با او کافی است با دستگاه تلفن خود آن را شماره گیری نمایند.بنابراین تمام اطلاعاتی که در یک شبکه ی تلفنی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره تلفن است.در واقع اگر بخواهیم دقیقتر بحث کنیم در شبکه های مخابراتی یک سیستم شماره گذاری (Numbering System) وجود دارد که مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و مشترکین بر اساس آن شماره گذاری می شوند.
در این سیستم به هر مرکز در شهر یک شماره تلفن "کد مرکز" یا ( (Officcecode اختصاص داده می شود.این کد می تواند از یک رقم تا چهار رقم باشد.در سیستم فعلی شماره گذاری ایران کد کلیه ی مراکز حتما باید سه رقمی باشد.تعداد مشترکینی که می توانند به مرکز وصل شوند"ظرفیت مرکز" (Capacity) نامیده میشود.مثلا یک مرکز ده هزار شماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد.این مشترکین در مرکز از "0000" تا حداکثر "9999" شماره گذاری می شوند.بر این اساس شماره ی کامل یک مشترک عبارت است از:(شماره مشترک در مرکز + کد مرکز) که به شکل CCCXXXX نمایش داده می شود.اگر ظرفیت یک مرکز سوییچ بیش از ده هزار شماره می باشد،به ازای هر ده هزار شماره یک کد مرکز جداگانه خواهد داشت.به طور مثال اگر کد یک مرکز ده هزار شماره ای 425 باشد مشترکین آن از 4250000 تا 4259999 شماره شماره گذاری می شوند و اگر دارای بیست هزار مشترک باشد،ده هزار مشترک بعدی می توانند از 4260000 تا 4260000 شماره گذاری شوند.
در این سیستم برای ارتباط شهرها با یکدیگر نیز به هر شهر یک کد اختصا داده می شود،که به آن کد شهر یا(Area Code) گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن از کد مراکز داخل شهر یک رقم خاص مثل "صفر" قبل از آن اضافه می شود.این کد نیز در سیستم فعلی ایران بدون احتساب صفر اضافه سه رقمی است.مثلا کد شهر کرمانشاه 0831 است.برای شماره گیری یک مشترک در شهری دیگر این کد باید قبل از شماره ی مشترک گرفته شود.
به همین ترتیب برای هر کشور نیز کدی در نظر گرفته می شود.این کد معمولا دو یا سه رقمی بوده و بسته به هر کشور ارقام خای قبل از آن قرار داده می شود.در گشور ما قبل از کدهای خارج از کشور دو رقم صفر "00" قرار داده می شود.حال ببینیم اگر یک مشترک شروع به شماره گیری کند در حالت های مختلف چگونه راهیابی می شود:
الف) مشترک مرکز ،شماره ی مشترک دیگر از همان مرکز را می گیرد (مثلا مشترک 4251215 شماره ی 4258739 را می گیرد):در این ورت شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز سوییچ (در اینجا مرکز 425) کد مرکز شماره ی دریافتی را بررسی و با کد خودش مقایسه می کند،چون با کد خودش برابر است یک مسیر بین مشترک مبدا (1215) و مقصد (8739) برقرار می کند.
ب) مشترک مرکز، شماره ی مشترک یک مرکز دیگر را می گیرد(مثلا4251215 شماره ی 8275618 را می گیرد):شماره ی مقصد به مرکز ارسال می شود،مرکز کد آن را (827) را چک می کند چون با کد خودش (425) برابر نیست، شماره را از طریق ترانک های خروجی به مرکز مقد ارسال می کند،مرکز مقصد با دریافت ارقام مجددا کد ان را با کد خودش مقایسه می کند و چون هر دو کد یکی هستند یک مسیر تا مشترک مقصد اختصاص می دهد،به این ترتیب یک مسیر کامل از مشترک مبدا تا مشترک مقصد بسته می شود.
ج) مشترک مرکز، شماره ی مشترک در یک شهر دیگر را می گیرد (4251215 شماره ی 0251725457 را می گیرد):
شماره ی مخاطب به مرکز 425 ارسال می گردد، چون شماره با "0" شروع شده مرکز این ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری ارسال می کند.مرکز بین شهری پس از تشخیص شهر و مسیر مورد نظر با استفاده از کد بین شهری
(در اینجا 0251)، ارقام را از طریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری مقصد ارسال می کند.مرکز بین شهری مقصد نیز با تشخیص کد مرکز مقصد (در اینجا 725)، با ایجاد یک مسیر، بقیه ی ارقام (7254576) را به مرکز مقصد می فرستد.نهایتا در مرکز مقصد چون قسمت کد ارقام دریافتی (725) با کد مرکز یکی است یک مسیر تا مشترک مقصد برقرار می کند.به این طریق یک مسیر کامل بین مشترک مبدا و مقصد جهت انجام مکالمه برقرار می گردد.در مورد مکالمه ی بین الملل نیز به طور مشابه ارتباط برقرار می شود.
چگونگی عملیات سوییچینگ در داخل یک مرکز سوییچ:
به طور کلی دو روش سوییچینگ وجود دارد:
الف) سوییچینگ مداری(Circuite Switching): دراین روش پس از درخواست مبدا برای برقراری مکالمه و قبول درخواست توسط سوییچ مقصد، یک مدار ثابت بین مبدا و مقصد تا انتهای زمان مکالمه لختصاص داده می شود و پس از انجام مکالمه مدار آزاد می گردد.بیشتر مراکز تلفنی از این روش استفاده می کنند.
ب) سوییچینگ بسته ای(Packet Switching): در این روش (که تنها برای اطلاعات دیجیتال به کار می رود) اطلاعات مورد نظر (مثلا صوتی که قبلا به صورت دیجیتال در آمده)، ابتدا به بسته های اطلاعاتی کوچکتر تقسیم شده سپس هر بسته با توجه به بار و ترافیک شبکه، مسیر خود را انتخاب می کند. در این روش آدرس مقصد به هر بسته الصاق می شود. در مقصد بسته های رسیده مجددا با هم ترکیب می شوند. مطلب قابل توجه این که در این روش یک مدار خا به یک مکالمه اختصاص داده نمی شود.از این روش هم اکنون در شبکه های دیتا و اینترنت استفاده می شود. اما استفاده از این روشها به نوع مرکز سوییچ نیز بستگی دارد.مراکز سوییچ از دیدگاه تجهیزات به دو دسته تقسیم می شوند:مراکز آنالوگ و مراکز دیجیتال.
الف) مراکز آنالوگ: در مراکز آنالوگ که فقط از روش سوییچینگ مداری استفاده می کنند، با استفاده از تجهیزات و وسایل الکتریکی و مکانیکی (مانند رله ها و...) عمل سوییچینگ انجام می شود، یعنی یکی از ورودی های مرکز در مدت مکالمه به یکی از ورودی های دیگر وصل می شود.از مرکز آنالوگ می توان به مراکز اپراتوری و مراکز EMD اشاره کرد.به دلیل منسوخ شدن در مورد این نوع مراکز بحث بیشتری نمی کنیم.
ب) مراکز دیجیتال: در مراکز دیجیتال اطلاعت مورد نظر اگر دیجیتال نباشد(مانند اطلاعات صوتی) ابتدا به دیجیتال تبدیل می شود، سپس با استفاده از پردازنده ها و حافظه های کامپیوتری عملیات سوییچینگ برروی آن انجام می شود.این عملیات می تواند به روش مداری یا بسته ای انجام شود.مجددا به خاطر استفاده ی مراکز تلفنی از روش مداری ما بحث خود را به این روش محدود می کنیم.
در مراکز دیجیتال اطلاعات هر کانال صحبت (4KHz) دیجیتال شده و یک کانال دیجیتال"64Kbps" در جهت رفت ویک کانال در جهت برگشت به آن اختصاص داده می شود.با توجه به استفاده از روش سوییچینگ مداری در تمتم طول مدت مکالمه از آغاز تا انتها، در همه ی تجهیزات سوییچ مبدا، شبکه ی انتقال و سوییچ مقصد این دو کانال (رفت و برگشت) به یک مکالمه اختصاص می یابند وتنها پس از اتمام این تجهیزات آزاد شده و قابل استفاده توسط مشترکین دیگر خواهند بود.معمولا در داخل مرکز سوییچ اطلاعات چندین مکالمه (کانال) در کنار
هم قرار گرفته و شریان های اطلاعاتی بزرگتری را تشکیل می دهند.در این صورت به هر کانال دیجیتال در یک شریان یک شیار زمانی (Time Switching) گفته می شود.در بعضی موارد اطلاعات مشترک مبدا در یک شریان و اطلاعات مشترک مقصد در شریان دیگری قرار دارند، در این صورت اطلاعات یک تایم اسلات از یک شریان باید با یک شریان زمانی از شریان دیگر جابجا شود.به عملیات سوییچینگ مکانی ( Space Switching ) گفته می شود.در یک مرکز بسته به ظرفیت مرکز، نوع مرکز (شرکت سازنده) و تکنولوژی مورد استفاده در یک مکالمه ممکن است از ترکیب های مختلف سوییچ های زمانی و مکانی استفاده گردد.

توضیح پاره اى از اصطلاحات مورد استفاده درمراکزدیجیتال:

الف) pcm:
یک نوع مدولاسیون دیجیتال است که در آن 32 کانال دیجیتال صوتى هر یک با سرعت64KBs در کناریکدیگرقرار کرفته و مجموعا یک فرم با سرعت 2MBPS را تشکیل مى دهند.از این مدولاسیون معمولا
در شبکه انتقال ودر ارتباط بین مراکز استفاده مى شود.

ب)ترانک دیجیتال :
در مراکز سوییج دیجیتال جهت ارتباط مرکز با شبکه انتقال تجهیزاتی به نام "تجهیزات ترانک دیجیتال" وجود دارد که هر پورت آن جهت اتصال به یک 2MBPS PCM (که اصطلاحات E1نامیده میشود) اختصاص پیدا می کند.وهمان طور که قبلا اشاره شد به هر یک از 32 کانال آن یک "ترانک دیجیتال" گفته مى شود.

ج)سیکنالینک (SIGNALING):
به مجموعه سیگنال ها وعلایم قراردادى استاندارد گفته می شود که جهت برقرارى ارتباط بین دومرکز(بیش از شروع مکالمه ) به کار مى رود.

د) سیکنالینک :
نوعى از سیستم سیکنالینک که در آن اطلاعات سیکنالینک یک ترانک همراه با خود ترانک حمل مى شود . نوع کلى این روش سیکنالینک کانال مرتبط نامیده مى شود.

ه) سیکنالینک شماره 7(N07):
نوعى دیکر از سیستم سیکنالینک که در آن اطلاعات سیکنالینک به طور مستقل از کانال،به همراه سیکنالینک
دیکر کانال ها در یک مسیر مجزا حمل مى شود . نوع کلى این روش سیکنالینک کانال مشترک نامیده مى شود از مزایاى این روش سرعت بالاى بر قرارى مکالمه ، توانایى تعریف تعداد بسیار زیاد سیکنال ها و توانایى ارسال هم زمان اطلاعات صوت و سیکنالینک است.

و)تمرکز (CONCENTRATION):
به دلیل این که درهر مرکز به طور طبیعى تمامى مشترکین هم زمان داراى ارتباط نیستند ، در عمل یک مرکزسوییج را طورى طراحى مى کنند که تنها به درصدى از مشترکین سرویس بدهد . این عمل "تمرکز" نامیده مى شود و درصد آن با توجه به بافت منطقه (تجارى ،ادارى ،مسکونى و...) و ساختار سوییج تعیین مى شودوعددى بین 10تا 30 درصد است.


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 دی 1395 ساعت 21:56 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 16 )
   1      2     3     4   >>
صفحات