" />
X
تبلیغات
رایتل

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

پرسشنامه کانون کنترل سلامت
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه کانون کنترل سلامت

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پرسشنامه کانون کنترل سلامت

مقیاس چند وجهی منبع کنترل سلامت در سال 1978 توسط والستون و همکاران به منظور تعیین منبع کنترل سلامت افراد ساخته شد. این موضوع که شخص دارای محور کنترل سلامتی (منبع کنترل سلامت) از نوع درونی یا بیرونی باشد، بر اساس یک مجموعه مشخصات است. این مشخصات و ویژگی‌ها به صورت مقیاس بندی شده وجود دارد و به تعیین نوع محور کنترل سلامتی در افراد می پردازد.

مقیاس‌های تک بعدی در زمینه سنجش نوع کنترل ابتدا توسط والستون و همکاران طراحی شد


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:43 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 8
مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)

آسیب‌ شناختی، بر مبنای مدل‌ شناختی بک (1967-1976) بر سنجش ساختار‌های وابسته به‌ شناخت بسیار تأکید دارد (بک و همکاران 1983). و جهت تعیین نگرش‌ها و نگرش‌های زمینه ساز افسردگی است که بر مبنای نظریه شناختی بک ساخته شده. همچنین از این مقیاس‌ جهت سنجش و ارزیابی فرضیات و اعتقادات زیربنایی استفاده‌ می‌شود که مشخص‌کننده محتوای شناختی در میل و نگرش فرد در تمایل به مواد مخدر است بر مبنای نظریه بک‌ است. این مقیاس دارای 40 سؤال و چهار زیرمقیاس: کمال طلبی، نیاز به تایید، نیاز به راضی کردن دیگران و آسیب‌‌پذیری می‌باشد، براساس پژوهش‌های گوناگون، میانگین نمرات بدست آمده، افراد سالم بین 119 تا 128 گزارش شده است، و نمره بالاتر نشان دهنده آسیب پذیری بیشتر است، بک، بروان، استیر و ویسم (1991) اعتبار و پایایی آن را به وسیله نمونه‌ای شامل 2023 نفر از بیماران سرپایی که برای درمان شناختی مراجعه کرده بودند، برآورد کرده و ضرایب رضایت بخشی نیز به دست آوردند. این مقیاس در مدت بیش از شش هفته دارای ضریب پایایی بالا (90/0)r بود، و با ثبات درونی‌ خوب و ضریب آلفای 75/0 است، در پژوهش کاویانی و همکاران (1384) ترجمه و اعتباریابی مقدماتی آن در دستور کار قرار گرفت. عبارات مقیاس را پنج روان شناس ارزیابی کردند و بازخوردها در شکل نهایی مقیاس اعمال شدند. در نمونه اولیه‌ شرکت‌کنندگان در (56 نفر)، همبستگی بین نمرات‌ DAS و نمرات افسردگی معادل 56/0 در سطح معنی‌داری کمتر از 001/0 به دست آمد. این ضریب همبستگی می‌تواند معیاری برای‌ روایی همگرا در نظر گرفته شود. و جهت محاسبه پایایی آزمون‌ - بازآزمون، همبستگی بین طبقه‌ای ضریب معادل 76/0 را نشان‌ داد. روایی و پایایی پرسشنامه: اگرچه روایی این دو پرسشنامه استاندارد در تحقیق مختلفی از جمله، آذرباف و کج باف (1389)، لطفی کاشانی (1387)، محمدخانی و همکاران (1390) مورد تایید قرار گرفته است اما محقق برای اطمینان از روایی آن در نمونه مورد بررسی، به بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده نموده است؛ به این صورت که پرسشنامه به تعدادی از افراد صاحب­نظر از جمله استاد راهنما و استاد مشاور داده شد و از آنان در مورد هر سؤال و توانایی آن سؤال در خصوص ارزیابی هدف مربوطه نظرخواهی شد و با نظر آنان اصلاحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی پرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت.تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:43 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقیاس باورهای مرتبط با مواد

مقیاس باورهای مرتبط با مواد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس باورهای مرتبط با مواد

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

مقیاس باورهای مرتبط با مواد

این پرسشنامه، مقیاسی خود سنجی است که توسط رایت و بک (1993) ساخته شده و باورهای مرتبط با مواد را در دو بعد ارائه شده، می‌سنجد و شامل عبارت‌هایی درباره پیامدهای مثبت و منفی مصرف مواد است، عبارت‌های مثبت، شامل مواردی است که اثرات مواد بر افزایش خلق و خو دارد و عبارت‌های منفی به اثرات مواد و این که اثرات قابل اغماض می‌باشند یا خیر اشاره دارد و دارای 20 گویه است. پاسخ­دهی در طیف لیکرت 7 درجه‌ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) است، روایی و اعتبار مناسبی را بک و همکاران (1993) برای این پرسشنامه گزارش کرده‌اند. در ایران، رحمانیان و همکاران (1384) همسانی درونی این پرسشنامه را 82/0 گزارش دادند. محمدخانی (1390) نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار آن­را 87/0 گزارش کردند.تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:42 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پرسشنامه جرأت ورزی

پرسشنامه جرأت ورزی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 465 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه جرأت ورزی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پرسشنامه جرأت ورزی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریجی خواهد بود.

پرسشنامه جرأت­ورزی بر اساس آزمون جرأت­ورزی (1975) تهیه شده­است و دارای21 ماده اصلی است که هر ماده آن یک موقعیت که مستلزم رفتار جرأت­مندانه است را می­سنجد


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:42 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پرسشنامه خودناتوانسازی

پرسشنامه خودناتوانسازی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
پرسشنامه خودناتوانسازی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پرسشنامه خودناتوانسازی

نسخه اصلی خودناتوان­سازی دارای 25 سوأل است. این ابزار توسط حیدری و همکاران (1388) روی یک نمونه 650نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه­های سراسری ایران اجرا شده و روایی سازه این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل عاملی اکتشافی نشان­داده است که 23سوأل از مقیاس بر روی سه عامل(خلق منفی)، (تلاش) و (عذر تراشی) بار می­شوند. بر اساس مبانی نظری، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشان­دهنده­ی (خودناتوان­سازی رفتاری) و جمع نمره­ی خلق منفی با (عذر تراشی) نشان­دهنده­ی (خودناتوان­سازی ادعایی) است. دامنه ضرایب پایایی خرده مقیاس­ها از 6% تا 72% و برای کل مقیاس برابر 77% می­باشد.


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 12:42 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 100 )
<<   1      ...      16     17     18     19      20   
صفحات