" />

دانلود تحقیق- مقاله-پروژه-کارآموزی

مرجع کامل خرید و دانلود گزارش کار آموزی ، گزارشکار آزمایشگاه ، مقاله ، پروژه و پایان نامه های کلیه رشته های دانشگاهی

پرسشنامه فهرست مشکلات رفتاری آشنباخ cbcl

پرسشنامه فهرست مشکلات رفتاری آشنباخcbcl
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1212 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه فهرست مشکلات رفتاری آشنباخ cbcl

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

این پرسشنامه از سه فرم والدین،معلم و خودسنجی که هر فرم شامل 8 گزاره و هر فرم انزوای اجتماعی،شکایتهای جسمانی،اضطراب،افسردگی،مشکلات اجتماعی،اختلالات تفکری،مشکلات توجه،رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرایانه را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است.

تعداد سوالات این پرسشنامه 115 تا است و قالب فایل pdf می باشد و فایل این پرسشنامه فقط و فقط حاوی سوالات آن می باشد.


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 13:10 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ نسخه والدین
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

سیاهه­ی رفتاری کودک از مجموعه فرم­های موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در 8 عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت­های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می­کند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل می­دهند.

این پرسشنامه مشکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندی­ها و شایستگی­های تحصیلی و اجتماعی کودکان 18-6 سال را از دیدگاه والدین مورد سنجش قرار می­دهد و نوعاً در 20 الی 25 دقیقه تکمیل می­شود (مینائی، 1384).


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 13:10 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پرسشنامه تعارض با والدین (CP)

پرسشنامه تعارض با والدین(CP)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسشنامه تعارض با والدین (CP)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پرسشنامه تعارض با والدین(CP)

نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، جی مورلند و اندرشوبل در سال 1983 باهدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز 15 سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال، پرخاشگری کلامی و پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد و توسط اشتراوستهیه‌شده است.

پنج سؤال اول پرسشنامه، استدلال و پنج سؤال دوم، پرخاشگری کلامی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد. این پرسشنامه توسط زابلی در سال 1391 بر روی 46 نفر اجرا گردید و اعتبار آن برای کل آزمون 74/0 و برای خرده مقیاس استدلال 58/0، پرخاشگری کلامی 65/0 و پرخاشگری فیزیکی 82/0 گزارش نمود. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر: تعارض فرزند 649/0 و تعارض مادر 639/0 محاسبه شده است.


Eshteras


تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 13:10 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه

این پرسشنامه را یی یسن چن در سال 2004 ساخت و خود پنداره را در سه سطح عمومی، آموزشگاهی و غیر آموزشگاهی موردسنجش قرارداد. این پرسشنامه از نوع خود گزارشی است که شامل 15 عبارت بوده و پاسخ‌ها به‌صورت مقیاس لیکرتی چهارگزینه‌ای از کاملاً موافق (4 نمره) تا کاملاً مخالف (1 نمره) نمره‌گذاری شده است و نمره‌گذاری همه عبارات به‌صورت مستقیم است. ضریب پایایی این آزمون از طریق همسانی درونی برای سه زیر مقیاس به ترتیب 75/0، 82/0 و 82/0 است. اعتبار این پرسشنامه از طریق همبسته کردن آن با نمره‌های خرده مقیاس عزت‌نفس تحصیلی (آموزشگاهی) و پرسشنامه عزت‌نفس کوپر اسمیت برابر 53/0 به دست آمد(کوپر اسمیت،1967؛ به نقل از بیابانگرد، 1390). پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر 677/0 محاسبه شده استتاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 13:09 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر

مقیاس همدلی اساسی

مقیاس همدلی اساسی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس همدلی اساسی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674
کاربر

مقیاس همدلی اساسی

مقیاس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006) ساخته شده است. ویژگی‌های روان‌سنجی این مقیاس توسط آلیبر و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان ایتالیایی نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نسخه نهایی مقیاس همدلی دارای 20سوال (جولیف و فارینگتون، 2006) و2 خرده‌مقیاس است (پیوست 3). خرده‌مقیاس عاطفی ـ هیجانی که از 11 سوال (1، 2، 4، 5، 7، 8، 11، 13، 15، 17، 18) تشکیل شده است و خرده‌مقیاس شناختی که از 9 سوال (3، 6، 9، 10، 12، 14، 16، 19، 20) تشکیل شده است. این پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقیاس لیکرت 5 گزینه‌ای است که پاسخ به هر عبارت آن در دامنه‌ای از 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) قرار دارد.تاریخ ارسال: یکشنبه 12 دی 1395 ساعت 13:09 | نویسنده: saeed | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 100 )
<<   1      2      3     4     5      ...      20   >>
صفحات